Vyhľadávanie
Anketa
Páčia sa Vám naśe nové stránky?
Informácie

Dnes má meniny :


Počasie online

Aktuality

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Verejná  vyhláška.
   Spoločný stavebný úrad vydal dňa 21.02.2018 Stavebné povolenie na stavbu "Napojenie Areálu Dhollandia do Rozvodne 110/22 kV, Etapa č.1 a napojenie regulačnej stanice plynu".
 
Viac informácií sa dočítate tu :     Stavebné povolenie - Dhollandia.pdf

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

R o z h o d n u t i e.
   Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal dňa 19.01.2018 Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní pre stavbu "Výrobno - skladová hala DHOLLANDIA Predmier - Expanzia II., zmena stavby pred jej dokončením č.1".
 
Viac informácií sa dočítate tu :    Rozhodnutie-OÚ BY, OSŽP.pdf

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

U p o z o r n e n i e.
   Obvodné oddelenie Policajného zboru SR v Bytči upozorňuje na zvyšujúci sa počet rizík, ktorým sú seniori v súčasnosti vystavovaní v bežnom občianskom živote.
Viac informácií sa dočítate tu :   INFORMÁCIA PRE SENIOROV.doc
                                                   Letak-seniorom-rady.pdf

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

                                                OZNAM - SPP 

     V súvislosti s nárastom prípadov poškodzovania plynárenských zariadení a s ním súvisiacich únikov plynu a prerušení distribúcie pre odberateľov, prevádzkovateľ distribučnej siete na Slovensku oznamuje :         K poškodzovaniu plynárenských zariadení spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., dochádza predovšetkým v dôsledku vykonávania stavebných a zemných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení, resp. v dôsledku porušovania predpisov o ochranných a bezpečnostných pásmach týchto zariadení.

Viac sa môžete dozvedieť tu:   Brožúra.pdf   a tu:   Plagát.pdf

V prípade potreby doplňujúcich informácií alebo ďalších otázok k tejto téme prosím kontaktujte:
p. Moniku Mrázovú, tel. kontakt: +421262625911, emailový kontakt: Monika.Mrazova@spp-distribucia.sk.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    OZNAM - Káblová televízia

 Spoločnosť NELSON SERVICES, ktorá bude novým nájomcom káblových TV rozvodov v obci Predmier, oznamujeme účastníkom káblovej televízie, že všetky služby budú pokračovať ďalej v rovnakej cene a s rovnakou programovou skladbou.

Všetky informácie o rozširovaní káblovej a zavádzaní digitálnej TV budú postupne zverejňované.
Na bližšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať ohľadom káblovej TV, digitálnej TV či optického internetu, prosím využite firemný mail :       info@nelson.sk 

Oznam prevádzkovateľa káblovej televízie.

Parametre naladenia programov novej digitálnej stanice káblového

distribučného systému si môžete pozrieť tu :   Parametre ladenia.xls

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
Zdielať:www.del.icio.uswww.facebook.com