Vyhľadávanie
Anketa
Páčia sa Vám naśe nové stránky?
Informácie

Dnes má meniny :


Počasie online

Kultúrne pamiatky

Osobitnú pozornosť treba venovať kostolu. Dnešný kostol sv. Gallusa bol postavený v roku 1799 v klasicistickom štýle na mieste staršieho, o čom svedčí renesančná veža z r. okolo 1600. Táto slúžila ako pozorovateľňa a tiež ako strelná veža. Prvá zmienka o kostole v Predmieri sa zachovala v pápežských registroch o zaplatení desiatkov už v r. 1332 a zachoval sa i vzácny stredoveký gotický kalich z 15. storočia. Ďalej sa v kostole zachovala krstiteľnica zo starého gotického kostola z 13. storočia. V múre kostola sú zamurované pozoruhodné náhrobné kamene. Pred kostolom je neskoro baroková kalvária z roku 1799, prícestná socha sv. J. Nepomuckého z konca 18. storočia. Pod kostolnou dlažbou sa nachádzajú krypty viacerých patronátných rodín. Klenbový nápis hovorí, že pôvodný kostolík bol drevený a okolo neho bol aj cintorín.   

 

Keď sa Predmier rozrastal, boli tu postavené kasárne s koniarňou. Pozoruhodná je i budova pošty, pôvodne renesančná zo 17.storočia, prestavaná v 18. storočí. Ďalej klasicistický kaštieľ postavený v polovici 19 .storočia, prícestná kaplnka Panny Márie z 2. polovice 19. storočia a socha sv. Vendelína zo začiatku 19. storočia.
 
V roku 1842 veľký požiar zničil archív, v ktorom boli úradné dokumenty, i väčšiu časť Predmiera a pravdepodobne potom sa stala mestom Bytča. Spomínaný požiar dokončil svoje zhubné dielo natoľko, že za obeť mu padla celá ľavá strana obce.

V roku 1868 bola v obci zriadená miestna ľudová škola. Medzi najstaršie remeslá, ktorými sa zaoberali obyvatelia Predmiera patrí remeslo mlynárske. V kronike sa spomína existencia 3 mlynov v obci. Ako prvá továreň sa spomína továreň na nábytok, ktorú vlastnil J. Hetzel. Zriadil si v nej i rezbársku a pozlacovaciu dielňu. V obci bol i pivovar, továreň na vrecká a papierové výrobky, ktorá bola postupne rozšírená na výrobu svetličky a farby. Továreň niekoľkokrát vyhorela. Neskôr tu bola zriadená drevárska výroba s názvom Drevina š.p.

 

V roku 1901 bola v obci zriadená tzv. "Úvoda " čiže detská škôlka a v r.1930 bola už k spomínanej dvojtriedke zriadená i tretia trieda. Vyučovalo sa na 2 zmeny a pôsobili tu 3 učitelia. V obci sú aj dva parky, v jednom z nich bola v r. 1975 odhalená busta J. I. Bajzu od akad. sochára S. Bíroša z Bytče. V druhom parku stojí socha M. R. Štefánika, ktorú vyhotovil sochár Pavol Bán v r. 1930. Socha bola postavená na mieste prvej mohyly, diela príslušníkov 18. pešieho pluku "Kráľovského" z roku 1919. Predmerská mohyla stála skôr ako národný pamätník na Bradle a ako jediná sa zachovala až do dnešných čias.

Kostol sv. Gallusa so starou vežou, rok 1930

Kostol sv. Gallusa so starou vežou, rok 1930

Kostol sv. Gallusa

Kostol sv. Gallusa

Hlavný oltár od majstra Zallingera z roku 1799

Hlavný oltár od majstra Zallingera z roku 1799

Náhrobok Juraja Hrabovského z roku 1585

Náhrobok Juraja Hrabovského z roku 1585

Náhrobná doska z roku 1615

Náhrobná doska z roku 1615

Kalvária ktorú daroval J. I. Bajza z roku 1799

Kalvária ktorú daroval J. I. Bajza z roku 1799

Sv. Ján Nepomucký z roku 1797

Sv. Ján Nepomucký z roku 1797

Budova bývalých kasární z 18. storočia

Budova bývalých kasární z 18. storočia

Budova bývalej pošty z 18. storočia

Budova bývalej pošty z 18. storočia

Socha sv. Vendelína zo začiatku 19. storočia

Socha sv. Vendelína zo začiatku 19. storočia

Busta J. I. Bajzu

Busta J. I. Bajzu

Rodný dom J. I. Bajzu z roku 1963

Rodný dom J. I. Bajzu z roku 1963

Socha M. R. Štefánika z roku 1930

Socha M. R. Štefánika z roku 1930
  
 
Zdielať:www.del.icio.uswww.facebook.com