Vyhľadávanie
Anketa
Páčia sa Vám naśe nové stránky?
Informácie

Dnes má meniny :


Počasie online

Rozvojové projekty

 

Modernizácia priestorov Základnej školy Jozefa Ignáca Bajzu, Bajzova 2, Predmier pre zlepšenie kľúčových kompetencií jej žiakov

 

 

 

Základné informácie o projekte

Názov projektu:

Modernizácia priestorov Základnej školy Jozefa Ignáca Bajzu, Bajzova 2, Predmier pre zlepšenie kľúčových kompetencií jej žiakov

Žiadateľ:

Obec Predmier

Kód projektu v systéme ITMS2014+:

302021J467

Operačný program:

Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:

2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ:

2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Kód výzvy:

IROP-PO2-SC222-2016-13

Hospodárska činnosť

19 - Vzdelávanie

Miesto realizácie projektu

Katastrálne územie Predmier; parcely registra C - čísla: 137/1 a 137/2; súpisné číslo budovy 64

 

Podrobnejšie informácie o projekte

 

 

 

Autor:predmier
 
Zdielať:www.del.icio.uswww.facebook.com