Vyhľadávanie
Anketa
Páčia sa Vám naśe nové stránky?
Informácie

Dnes má meniny :


Počasie online

Všeobecné informácie o bohoslužbách

 

 

Kontakt:

telefón: 041/557 3115
   
   
farár: Mgr. Stanislav Ďungel
kaplán: Mgr. Štefan Richtárik


Adresa:

013 51  Predmier 56

 

 

Bohoslužobný poriadok:

- letný čas:

 

Víkend:

  Predmier Plevník Hrabové Rašov Mikšová
Sobota 7:00 18:00 s pl. nedele      
Nedeľa

7:00

10:30

9:30 9:00 8:00 11:00

 

Pracovný deň:

  Predmier Plevník Hrabové Rašov Mikšová
Pondelok 18:00       19:00
Utorok 18:00   19:00    
Streda 7:00

19:00 v prvopiatkovom týždni

     
Štvrtok 18:00     19:00  
Piatok 18:00 19:00      

 

Prikázaný sviatok v pracovný deň:

Predmier 7:00, 18:00 v deň sviatku
Plevník 19:00 v deň sviatku
Hrabové 19:00 v deň sviatku
Rašov 18:00 v deň sviatku
Mikšová 17:00 v deň sviatku

 

 

- zimný čas:

 

Víkend:

  Predmier Plevník Hrabové Rašov Mikšová
Sobota 7:00 18:00 s pl. nedele      
Nedeľa

7:00

10:30

9:30 9:00 8:00 11:00

 

Pracovný deň:

  Predmier Plevník Hrabové Rašov Mikšová
Pondelok 18:00       17:00

Utorok

18:00   17:00    
Streda 7:00 17:00 v prvopiatkovom týždni      
Štvrtok 18:00     17:00  
Piatok 18:00 17:00      

 

Prikázaný sviatok v pracovný deň:

Predmier 7:00, 18:00 v deň sviatku
Plevník 17:00 v deň sviatku
Hrabové 17:00 v deň sviatku
Rašov 18:00  v deň sviatku
Mikšová 19:00 v deň sviatku

 

Ak pripadne cirkevne prikázaný sviatok na všedný deň v týždni, sv. omše ohlásené vo filiálnych kostoloch sú nahradené dňom sviatku.

 

Bohoslužobný poriadok si môžete pozrieť aj tu: Letný čas.doc, Zimný čas.doc

 

 

Vaše záležitosti vybavíme:

- pondelok, utorok, štvrtok, piatok          18:00 - 19:00 hod.

- streda                                                    7:30 - 8:30 hod.

 

Sviatosť krstu – nahlasuje sa na fare.

Sviatosť manželstva – nahlasuje sa 3 mesiace vopred. Treba priniesť zápisnicu zo štátnej matriky, krstný list (ak bol krst v inej farnosti), mená a rodné čísla svedkov. Organistu a spevokol si treba dohodnúť osobne.

Sviatosť zmierenia - vysluhuje sa vždy pol hodinu pred sv. omšou.

Pohreb – nahlasuje sa na fare. Treba priniesť list o prehliadke mŕtveho. Organistu, spevákov, kostolníčku a zvonenie si treba dohodnúť osobne.

Sviatosť pomazania chorých – nahlasuje sa kedykoľvek osobne na fare alebo telefonicky na tel. čísle: 041/5573115.

Mládežnícke a detské sv. omše - sú vo farskom kostole v piatok dvakrát do mesiaca.

Úmysly sv. omší - sa nahlasujú v sakristii v každom kostole, vždy na štyri mesiace (január - apríl, máj - august, september - december).

 

 

Kostoly:

Farský kostol sv. Gála - Predmier

 

Filiálne kostoly:

kostol sv. Štefana Uhorského - Plevník
kostol Sedembolestnej panny Márie - Hrabové
kostol panny Márie, pomocnice kresťanov - Rašov
kostol sv. Dominika Sávia - Mikšová
kaplnka Povýšenia sv. Kríža - Maršová

 

 

 

Farský úrad

Farský úrad

Kostol sv. Gála v Predmieri

Kostol sv. Gála v Predmieri

Kostol sv. Gála v Predmieri

Kostol sv. Gála v Predmieri

Kostol sv. Štefana Uhorského v Plevníku

Kostol sv. Štefana Uhorského v Plevníku

Kostol sv. Štefana Uhorského v Plevníku

Kostol sv. Štefana Uhorského v Plevníku

Kostol Sedembolestnej panny Márie v Hrabovom

Kostol Sedembolestnej panny Márie v Hrabovom

Kostol Sedembolestnej panny Márie v Hrabovom

Kostol Sedembolestnej panny Márie v Hrabovom

Kostol panny Márie, pomocnice kresťanov v Rašove

Kostol panny Márie, pomocnice kresťanov v Rašove

Kostol panny Márie, pomocnice kresťanov v Rašove

Kostol panny Márie, pomocnice kresťanov v Rašove

Kostol sv. Dominika Sávia v Mikšovej

Kostol sv. Dominika Sávia v Mikšovej

Kostol sv. Dominika Sávia v Mikšovej

Kostol sv. Dominika Sávia v Mikšovej

Kaplnka Povýšenia sv. Kríža v Maršovej

Kaplnka Povýšenia sv. Kríža v Maršovej

Kaplnka Povýšenia sv. Kríža v Maršovej

Kaplnka Povýšenia sv. Kríža v Maršovej
  
 
Zdielať:www.del.icio.uswww.facebook.com