Vyhľadávanie
Anketa
Páčia sa Vám naśe nové stránky?
Informácie

Dnes má meniny :


Počasie online

Základná škola Jozefa Ignáca Bajzu

 

 

Kontakt:

telefón: 041/557 3134
e-mail: zakladnaskola@predmier.sk
   
školská jedáleň: 041/557 3167

 

Adresa:

013 51  Predmier 2

 

Aktuálne informácie sa dozviete na webovom sídle školy:

 

www.zs-predmier.edupage.org

 

Základná škola Jozefa Ignáca Bajzu je spádová plnoorganizovaná škola, ktorej zriaďovateľom je Obec Predmier. Škola poskytuje úplné základné vzdelanie, počet žiakov sa pohybuje okolo 180. Podľa počtu žiakov sa mení počet tried, spravidla to je 9 tried + 2 triedy školského klubu.

Priestorové podmienky na škole sú k počtu žiakov vyhovujúce. Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: učebňa fyziky, 2 učebne výpočtovej techniky, notebookovú učeňu, tabletovú učebňu, jazykové laboratórium so slúchadlovou zostavou pre 18 žiakov. V odborných učebniach sú interaktívne tabule ovládané perom aj prstom a v kmeňových triedach na 1. stupni sú interaktívne tabule ovládané perom.

 

chodba

chodba

fyzikálna učebňa

fyzikálna učebňa

jazyková učebňa

jazyková učebňa

knižnica

knižnica

počítačová učebňa

počítačová učebňa

športová hala

športová hala

tabletová učebňa

tabletová učebňa

Základná škola

Základná škola

Telocvičňa

Telocvičňa
 
Zdielať:www.del.icio.uswww.facebook.com