slider_table
 • 32/slider/4ecfd_1d3aebc7c00bdefd93a0bd3233588a85.jpg
 • 32/slider/4ecfd_3a70f2e1dc8cfddb0c063059cd6bb755.jpg
 • 32/slider/4ecfd_6f9f9eb5ca00d9c6fa9e1a118ca633fa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_7f6ec36cb7d7d99248c5d1c60e95e488.jpg
 • 32/slider/4ecfd_8fe357cdd93503962a319510e21405b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_9de9e0140d75760dd7842901ef6402a5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_029aee905e68e9836c6b52f0d16081ae.jpg
 • 32/slider/4ecfd_74c4463b3f51fe48f0e7a5f5fb5d1bba.jpg
 • 32/slider/4ecfd_79a6096f7b4c2150e025adbdf6761891.jpg
 • 32/slider/4ecfd_81b42422cc06fe7e37f0564e434388b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_160d9e74b45c9ca27a384925f946bf34.jpg
 • 32/slider/4ecfd_167a1208bfafdaa450815e5d60f94277.jpg
 • 32/slider/4ecfd_879ad6d205c84541d6dceab6938af93d.jpg
 • 32/slider/4ecfd_978f77dcc973d7eb2d89c0948814e6f5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_18063b90ddfbe1688a9ad08929304b22.jpg
 • 32/slider/4ecfd_472548cab9966d1463c293651b0710aa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_aab6d212b2cb80fdd502b875e2632030.jpg
 • 32/slider/4ecfd_b74e86de7b9af83cd222e1b363a00520.jpg
 • 32/slider/4ecfd_d24462166bd4e8e54f04ad42ba214c3e.jpg
 • 32/slider/4ecfd_e46069b029918729819e049ffc320175.jpg
 • 32/slider/9bba8_ed7ce06c91876d5f2b27562b4520303b.jpg
 • 32/slider/9bba8_f3a855d21f4fe4aeb766ad9552259047.jpg
 • 32/slider/9bba8_f6077aab445e8994c76cb4fa57ff4b0b.jpg
 • 32/slider/9bba8_fed3437d1a1ceb8fa2e47c8f223397cb.jpg
 • 32/slider/9bba8_ffb81d749a79266322acadda2784ac82.jpg
Zmluvy
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
22.11.2023
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 1.1.2020
Urbárske pozemkové spoločenstvo Predmier, 013 51 Predmier 218
Detail zmluvy Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 1.1.2020
Číslo Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 1.1.2020
Zmluvná strana 1 Obec Predmier, 013 51 Predmier 169
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 Urbárske pozemkové spoločenstvo Predmier, 013 51 Predmier 218
Zmluvná strana 2 IČO 31938388
Názov Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 1.1.2020
Predmet nájomné
Cena 300
Dátum uzavretia 21.11.2023
Dátum zverejnenia 22.11.2023
Dátum účinnosti 23.11.2023
23.10.2023
Zmluva
MUDr.Katarína Johanidesová
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 MUDr.Katarína Johanidesová
Zmluvná strana 2 IČO 51865467
Názov Zmluva
Predmet Posudková činnosť
Cena 20
Dátum uzavretia 10.10.2023
Dátum zverejnenia 23.10.2023
Dátum účinnosti 23.10.2023
Dátum ukončenia 23.10.2023
13.10.2023
Kúpna zmluva
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5
Detail zmluvy 2431095776
Číslo 2431095776
Zmluvná strana 1 Obec Predmier, 013 51 Predmier 169
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5
Zmluvná strana 2 IČO 47259116
Názov Kúpna zmluva
Predmet telekomunikačné zariadenie (mobilný telefón)
Cena 84
Dátum uzavretia 13.10.2023
Dátum zverejnenia 13.10.2023
3.10.2023
Darovacia zmluva
Kysucká lekáreň KNM
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 Kysucká lekáreň KNM
Názov Darovacia zmluva
Predmet Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie vecn6ho daru na skvalitnenie socidlnych slu2eb v Zariadenf opatrovatel'skej sluZby av Zariadeni pre seniorov v predmieri.
Cena 676,80
Dátum uzavretia 3.10.2023
Dátum zverejnenia 3.10.2023
Dátum účinnosti 3.10.2023
Dátum ukončenia 3.10.2023
3.10.2023
Zmluva o združenenj dodávke elektriny neregulovaná
Stredoslovenská emergetika s.r.o
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 Stredoslovenská emergetika s.r.o
Zmluvná strana 2 IČO 51865467
Názov Zmluva o združenenj dodávke elektriny neregulovaná
Predmet Dodávka elektriny
Dátum uzavretia 3.10.2023
Dátum zverejnenia 3.10.2023
Dátum účinnosti 3.10.2023
Dátum ukončenia 3.10.2023
3.10.2023
Darovacia zmluva
Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina
Detail zmluvy Darovacia zmluva
Číslo Darovacia zmluva
Zmluvná strana 1 Obec Predmier, 013 51 Predmier 169
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina
Zmluvná strana 2 IČO 37900706
Názov Darovacia zmluva
Predmet MŠ 152 - podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania
Cena 847,89
Dátum uzavretia 12.9.2023
Dátum zverejnenia 3.10.2023
Dátum účinnosti 4.10.2023
Dátum ukončenia 31.12.2024
14.9.2023
Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku
Mestské športové kluby, Ulica Odborov 244/5, Považská Bystrica
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 Mestské športové kluby, Ulica Odborov 244/5, Považská Bystrica
Zmluvná strana 2 IČO 31637655
Názov Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku
Predmet Plavecký výcvik pre deti MŠ 152
Dátum uzavretia 14.9.2023
Dátum zverejnenia 14.9.2023
Dátum účinnosti 14.9.2023
Dátum ukončenia 14.9.2023
12.9.2023
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
ENVIROPOL SK s.r.o.
Detail zmluvy E-02-434-02-2017-DO
Číslo E-02-434-02-2017-DO
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 ENVIROPOL SK s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 46017305
Názov Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Predmet Realizácia objednaných služieb
Dátum uzavretia 12.9.2023
Dátum zverejnenia 12.9.2023
Dátum účinnosti 12.9.2023
Dátum ukončenia 12.9.2023
31.8.2023
Zmluva o zabezpečení reklamy
DOXXbet, s.r.o.
Detail zmluvy Zmluva o zabezpečení reklamy
Číslo Zmluva o zabezpečení reklamy
Zmluvná strana 1 Obec Predmier, 013 51 Predmier 169
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 DOXXbet, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 46831878
Názov Zmluva o zabezpečení reklamy
Predmet reklama pre spoločnosť DOXXbet v rámci podujatí obce
Cena 1000
Dátum uzavretia 25.8.2023
Dátum zverejnenia 31.8.2023
25.8.2023
Darovacia zmluva v spojení so zmluvou o zriadení vecného bremena
EDUCOZ o. z., 013 51 Predmier 458
Detail zmluvy Darovacia zmluva
Číslo Darovacia zmluva
Zmluvná strana 1 Obec Predmier, 013 51 Predmier 169
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 EDUCOZ o. z., 013 51 Predmier 458
Zmluvná strana 2 IČO 50966260
Názov Darovacia zmluva v spojení so zmluvou o zriadení vecného bremena
Predmet Dar - finančný príspevok
Cena 10322,40
Dátum uzavretia 23.8.2023
Dátum zverejnenia 25.8.2023
17.8.2023
Zmluva o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu SR na rok 2023 na výkon prác na vojnových hroboch
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Detail zmluvy 31/2023/2337
Číslo 31/2023/2337
Zmluvná strana 1 Obec Predmier, 013 51 Predmier 169
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 00151866
Názov Zmluva o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu SR na rok 2023 na výkon prác na vojnových hroboch
Predmet Obnova maľovaného pamätníka obetí 1. svetovej vojny na západnej interiérovej stene kostola sv. Gála
Cena 3300
Dátum uzavretia 12.7.2023
Dátum zverejnenia 17.8.2023
Dátum ukončenia 31.12.2023
9.8.2023
Kúpna zmluva
Bar code, s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00 321 567
Zmluvná strana 2 Bar code, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 50 806 530
Názov Kúpna zmluva
Predmet Predaj pozemku
Cena 30.000
Dátum uzavretia 9.8.2023
Dátum zverejnenia 9.8.2023
Dátum účinnosti 9.8.2023
Uzatvoril Obec Predmier, starosta obce
26.7.2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Fond na podporu umenia
Detail zmluvy 23-514-03797
Číslo 23-514-03797
Zmluvná strana 1 Obec Predmier, 013 51 Predmier 169
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 Fond na podporu umenia
Zmluvná strana 2 IČO 42418933
Názov Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Predmet Obnova a skvalitnenie knižničného fondu Obecnej knižnice v Predmieri
Cena 2000
Dátum uzavretia 10.7.2023
Dátum zverejnenia 26.7.2023
26.7.2023
Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb
Ing. Jozefína Smolková, štatutárny audítor
Detail zmluvy 23/2023
Číslo 23/2023
Zmluvná strana 1 Obec Predmier, 013 51 Predmier 169
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 Ing. Jozefína Smolková, štatutárny audítor
Zmluvná strana 2 IČO 33347077
Názov Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb
Predmet audit za r. 2022
Cena 3100
Dátum uzavretia 24.7.2023
Dátum zverejnenia 26.7.2023
24.7.2023
Kúpna zmluva
Miroslav a David Bačikovský
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00 321 567
Zmluvná strana 2 Miroslav a David Bačikovský
Názov Kúpna zmluva
Predmet kúpa pozemku
Cena 270
Dátum uzavretia 24.7.2023
Dátum zverejnenia 24.7.2023
Dátum účinnosti 24.7.2023
Uzatvoril Obec Predmier, starosta obce
11.7.2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
Petra Hanulíková
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00 321 567
Zmluvná strana 2 Petra Hanulíková
Názov Zmluva o zriadení vecného bremena
Predmet Vecné bremeno
Dátum uzavretia 11.7.2023
Dátum zverejnenia 11.7.2023
Dátum účinnosti 11.7.2023
Uzatvoril Obec Predmier, starosta obce
26.6.2023
Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program č. 51995/2023
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok
Detail zmluvy 51995/2023
Číslo 51995/2023
Zmluvná strana 1 Obec Predmier, 013 51 Predmier 169
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok
Zmluvná strana 2 IČO 31654363
Názov Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program č. 51995/2023
Predmet predaj a kúpa mlieka a mliečnych výrobkov
Dátum uzavretia 26.6.2023
Dátum zverejnenia 26.6.2023
26.6.2023
Zmluva o poskytnutí grantu
Nadácia Pontis
Detail zmluvy MO23_031
Číslo MO23_031
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 Nadácia Pontis
Zmluvná strana 2 IČO 31784828
Názov Zmluva o poskytnutí grantu
Predmet Poskytnutie grantu DH Predmierčanka
Cena 1000
Dátum uzavretia 26.6.2023
Dátum zverejnenia 26.6.2023
26.6.2023
Dohoda o vystavovaní a zasielaní elektronických faktúr
T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Detail zmluvy Dohoda
Číslo Dohoda
Zmluvná strana 1 Obec Predmier, 013 51 Predmier 169
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Zmluvná strana 2 IČO 36400491
Názov Dohoda o vystavovaní a zasielaní elektronických faktúr
Predmet vzájomné zasielanie elektronických dokladov medzi zmluvnými stranami prostredníctvom elektronickej pošty
Dátum uzavretia 26.6.2023
Dátum zverejnenia 26.6.2023
Dátum účinnosti 27.6.2023
23.6.2023
Zmluva o udelení licencie
VIS Slovensko, s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 VIS Slovensko, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36006912
Názov Zmluva o udelení licencie
Predmet Zvolený balík funkcionalít sof
Cena 29
Dátum uzavretia 22.6.2023
Dátum zverejnenia 23.6.2023
Dátum účinnosti 23.6.2023
Dátum ukončenia 23.6.2023