Vyhľadávanie
Anketa
Páčia sa Vám naśe nové stránky?
Informácie

Dnes má meniny :


Počasie online

Úvod

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Pre zväčšenie obrázku kliknite sem: Oldies párty.jpg

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O z n a m.

Oznamujeme občanom, že veľkokapacitné kontajnery na odpad budú v obci pristavené podľa nasledovného harmonogramu :

- streda 26.10.2016  zastávka SAD pri OcÚ

- štvrtok 3.11.2016  parkovisko pri AladinLux

- streda 9.11.2016    byt.domy pri potoku

- utorok 15.11.2016 parkovisko pri Hradňanke

- streda 16.11.2016  areál ZŠ (pri špor.hale)

 

Zároveň žiadame občanov aby do kontajnerov nevhadzovali nebezpečný elektroodpad, veľkorozmerný nábytok a veľké konáre a stromy.

Ďakujem, že každému záleží na životnom prostredí a na likvidáciu odpadu využíva iba kontajnery na to určené a nikto nemá potrebu vyvážať odpad ku cintorínskemu a školskému plotu, ku Váhu, ku potoku Hradňanka, ku železničnej trati a na iné na to neurčené miesta. Tiež som rád, že nikto nerobí neporiadok pri kontajneroch na separovaný zber, najmä pri penzióne Hradňanka a pri Jednote, a skutočne každému záleží na poriadku v obci.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                             

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                          O z n a m.

                Základná škola Jozefa Ignáca Bajzu
je zapojená do environmentálnych projektov na zber recyklovateľných odpadov, ktoré môžete odovzdávať v škole.
 
Elektrozariadenia a použité batérie, ktoré chcete vyhodiť, môžete priniesť do školy, v čase vyučovania odovzdať školníkovi, v poobedňajších hodinách môžete drobné elektrozariadenia vložiť do pripravených kontajnerov za školskými dielňami a väčšiu bielu techniku zložiť na asfaltovú plochu za dielňami.
Použitý rastlinný olej určený na odovzdanie musí byť precedený, preliaty do plastovej fľaše, uzatvorený a označený menom a triedou, ktorej sa pripíšu body.
Olej môžete priniesť do školy a v čase vyučovania odovzdať školníkovi.  
Plastové fľaše odovzdávajte zabalené vo vreciach, označené číslom ročníka, ktorému ich chcete venovať.
Fľaše vo vreciach môžete priniesť do školy, v čase vyučovania odovzdať školníkovi, v poobedňajších hodinách môžete vrecia zložiť na asfaltovú plochu za dielňami.
 
Zber použitých a nefunkčných elektrozariadení, batérií, plastových fliaš a použitého rastlinného oleja robíme pre životné prostredie, to znamená aj pre seba a našu budúcnosť. Naším cieľom je prehĺbiť znalosť žiakov v oblasti recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých materiálov.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Biologicky rozložiteľný odpad  (BRO)

 Zelený kontajner je určený iba na triedený biologicky rozložiteľný odpad!
 
 NIE NA ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD  !!!
 
Do zeleného kontajnera je možné odložiť nasledovný biologický odpad :
- trávu a lístie (voľne sypané bez igelitových obalov a vriec),
- drobné konáre a kríky (dlžka konárov max.50 až 60 cm),
- šupy zo zeleniny a ovocia,
- drobné zvyšky potravín (voľne sypané bez akýchkoľvek obalov,
nádob a vreciek).
 
Biologicky rozložiteľný odpad je odvážaný priamo na kompostovisko.
V prípade, že v kontajnery bude uložený odpad, ktorý tam nepatrí, kontajner bude musieť byť vyvezený na skládku za poplatok účtovaný podľa hmotnosti odpadu a uskladnenie.
 
Zelené kontajnery na BRO budú pristavené od 12.4.2016 :
- na školskom dvore pri cintoríne,
- na pozemku oproti Pekárni (pri Lodube),
- pri podchode ŽSR za futbalovým ihriskom, za Mládežníckou ulicou.
 

 

 
Zdielať:www.del.icio.uswww.facebook.com