slider_table
 • 32/slider/4ecfd_1d3aebc7c00bdefd93a0bd3233588a85.jpg
 • 32/slider/4ecfd_3a70f2e1dc8cfddb0c063059cd6bb755.jpg
 • 32/slider/4ecfd_6f9f9eb5ca00d9c6fa9e1a118ca633fa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_7f6ec36cb7d7d99248c5d1c60e95e488.jpg
 • 32/slider/4ecfd_8fe357cdd93503962a319510e21405b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_9de9e0140d75760dd7842901ef6402a5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_029aee905e68e9836c6b52f0d16081ae.jpg
 • 32/slider/4ecfd_74c4463b3f51fe48f0e7a5f5fb5d1bba.jpg
 • 32/slider/4ecfd_79a6096f7b4c2150e025adbdf6761891.jpg
 • 32/slider/4ecfd_81b42422cc06fe7e37f0564e434388b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_160d9e74b45c9ca27a384925f946bf34.jpg
 • 32/slider/4ecfd_167a1208bfafdaa450815e5d60f94277.jpg
 • 32/slider/4ecfd_879ad6d205c84541d6dceab6938af93d.jpg
 • 32/slider/4ecfd_978f77dcc973d7eb2d89c0948814e6f5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_18063b90ddfbe1688a9ad08929304b22.jpg
 • 32/slider/4ecfd_472548cab9966d1463c293651b0710aa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_aab6d212b2cb80fdd502b875e2632030.jpg
 • 32/slider/4ecfd_b74e86de7b9af83cd222e1b363a00520.jpg
 • 32/slider/4ecfd_d24462166bd4e8e54f04ad42ba214c3e.jpg
 • 32/slider/4ecfd_e46069b029918729819e049ffc320175.jpg
 • 32/slider/9bba8_ed7ce06c91876d5f2b27562b4520303b.jpg
 • 32/slider/9bba8_f3a855d21f4fe4aeb766ad9552259047.jpg
 • 32/slider/9bba8_f6077aab445e8994c76cb4fa57ff4b0b.jpg
 • 32/slider/9bba8_fed3437d1a1ceb8fa2e47c8f223397cb.jpg
 • 32/slider/9bba8_ffb81d749a79266322acadda2784ac82.jpg
Verejné obstáravanie
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
5.4.2022
Búracie práce budovy - Notársky dom pri MŠ v obci Predmier
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2022
Názov Búracie práce budovy - Notársky dom pri MŠ v obci Predmier
Popis Výzvu na predloženie cenovej ponuky:"Búracie práce budovy - Notársky dom pri MŠ v obci Predmier"
5.4.2022
Zariadenie opatrovateľskej služby, prístavba a stavebné úpravy
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2022
Názov Zariadenie opatrovateľskej služby, prístavba a stavebné úpravy
Popis Výsledok prieskumu trhu :"Zariadenie opatrovateľskej služby, prístavba a stavebné úpravy"
5.4.2022
Tlač monografie k výročiu obce Predmier
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2022
Názov Tlač monografie k výročiu obce Predmier
Popis Výsledok prieskumu trhu :"Tlač monografie k výročiu obce Predmier"
5.4.2022
Oprava komunikácií v obci Predmier
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2022
Názov Oprava komunikácií v obci Predmier
Popis ýsledok prieskumu trhu :"Oprava komunikácií v obci Predmier"
5.4.2022
Zavlažovací systém na futbalové ihrisko FK Predmier
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2022
Názov Zavlažovací systém na futbalové ihrisko FK Predmier
Popis Výsledok prieskumu trhu :"Zavlažovací systém na futbalové ihrisko FK Predmier"
5.4.2022
Výmena krytiny a oprava krovu na rodnom dome Jozefa Ignáca Bajzu
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2022
Názov Výmena krytiny a oprava krovu na rodnom dome Jozefa Ignáca Bajzu
Popis Výsledok prieskumu trhu :"Výmena krytiny a oprava krovu na rodnom dome Jozefa Ignáca Bajzu"