slider_table
 • 32/slider/4ecfd_1d3aebc7c00bdefd93a0bd3233588a85.jpg
 • 32/slider/4ecfd_3a70f2e1dc8cfddb0c063059cd6bb755.jpg
 • 32/slider/4ecfd_6f9f9eb5ca00d9c6fa9e1a118ca633fa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_7f6ec36cb7d7d99248c5d1c60e95e488.jpg
 • 32/slider/4ecfd_8fe357cdd93503962a319510e21405b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_9de9e0140d75760dd7842901ef6402a5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_029aee905e68e9836c6b52f0d16081ae.jpg
 • 32/slider/4ecfd_74c4463b3f51fe48f0e7a5f5fb5d1bba.jpg
 • 32/slider/4ecfd_79a6096f7b4c2150e025adbdf6761891.jpg
 • 32/slider/4ecfd_81b42422cc06fe7e37f0564e434388b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_160d9e74b45c9ca27a384925f946bf34.jpg
 • 32/slider/4ecfd_167a1208bfafdaa450815e5d60f94277.jpg
 • 32/slider/4ecfd_879ad6d205c84541d6dceab6938af93d.jpg
 • 32/slider/4ecfd_978f77dcc973d7eb2d89c0948814e6f5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_18063b90ddfbe1688a9ad08929304b22.jpg
 • 32/slider/4ecfd_472548cab9966d1463c293651b0710aa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_aab6d212b2cb80fdd502b875e2632030.jpg
 • 32/slider/4ecfd_b74e86de7b9af83cd222e1b363a00520.jpg
 • 32/slider/4ecfd_d24462166bd4e8e54f04ad42ba214c3e.jpg
 • 32/slider/4ecfd_e46069b029918729819e049ffc320175.jpg
 • 32/slider/9bba8_ed7ce06c91876d5f2b27562b4520303b.jpg
 • 32/slider/9bba8_f3a855d21f4fe4aeb766ad9552259047.jpg
 • 32/slider/9bba8_f6077aab445e8994c76cb4fa57ff4b0b.jpg
 • 32/slider/9bba8_fed3437d1a1ceb8fa2e47c8f223397cb.jpg
 • 32/slider/9bba8_ffb81d749a79266322acadda2784ac82.jpg
Kultúrne pamiatky

 

Dotácia poskytnutá Žilinským samosprávnym krajom z dotačného programu Regionálne dotácie z vlastných príjmov ŽSK na rok 2022.

 

Obnovil sa podstavec busty Jozefa Ignáca Bajzu v parku pri kostole, ktorý bol doplnený o ozdobný text s názvom a citátmi. Vykonala sa úprava okolia pamätníka zrušením pôvodnej dlažby, osadením nového prístupového chodníka s úpravou v kombinácii s okrasným štrkom a výsadbou okrasných krov a rastlín.

Vykonala sa úprava okolia pamätníka zrušením pôvodnej dlažby, osadením nového prístupového chodníka s úpravou v kombinácii s okrasným štrkom a výsadbou okrasných krov a rastlín.

 

Obnovou podstavca spolu s revitalizáciou okolia sa skrášlil park, vyzdvihla sa spomienka na slávneho rodáka a skultúrnilo sa okolie kostola.

Fotogalériu si môžete pozrieť nižšie

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Osobitnú pozornosť treba venovať kostolu. Dnešný kostol sv. Gallusa bol postavený v roku 1799 v klasicistickom štýle na mieste staršieho, o čom svedčí renesančná veža z r. okolo 1600. Táto slúžila ako pozorovateľňa a tiež ako strelná veža. Prvá zmienka o kostole v Predmieri sa zachovala v pápežských registroch o zaplatení desiatkov už v r. 1332 a zachoval sa i vzácny stredoveký gotický kalich z 15. storočia. Ďalej sa v kostole zachovala krstiteľnica zo starého gotického kostola z 13. storočia. V múre kostola sú zamurované pozoruhodné náhrobné kamene. Pred kostolom je neskoro baroková kalvária z roku 1799, prícestná socha sv. J. Nepomuckého z konca 18. storočia. Pod kostolnou dlažbou sa nachádzajú krypty viacerých patronátných rodín. Klenbový nápis hovorí, že pôvodný kostolík bol drevený a okolo neho bol aj cintorín.   

 

Keď sa Predmier rozrastal, boli tu postavené kasárne s koniarňou. Pozoruhodná je i budova pošty, pôvodne renesančná zo 17.storočia, prestavaná v 18. storočí. Ďalej klasicistický kaštieľ postavený v polovici 19 .storočia, prícestná kaplnka Panny Márie z 2. polovice 19. storočia a socha sv. Vendelína zo začiatku 19. storočia.
 
V roku 1842 veľký požiar zničil archív, v ktorom boli úradné dokumenty, i väčšiu časť Predmiera a pravdepodobne potom sa stala mestom Bytča. Spomínaný požiar dokončil svoje zhubné dielo natoľko, že za obeť mu padla celá ľavá strana obce.

V roku 1868 bola v obci zriadená miestna ľudová škola. Medzi najstaršie remeslá, ktorými sa zaoberali obyvatelia Predmiera patrí remeslo mlynárske. V kronike sa spomína existencia 3 mlynov v obci. Ako prvá továreň sa spomína továreň na nábytok, ktorú vlastnil J. Hetzel. Zriadil si v nej i rezbársku a pozlacovaciu dielňu. V obci bol i pivovar, továreň na vrecká a papierové výrobky, ktorá bola postupne rozšírená na výrobu svetličky a farby. Továreň niekoľkokrát vyhorela. Neskôr tu bola zriadená drevárska výroba s názvom Drevina š.p.

 

V roku 1901 bola v obci zriadená tzv. "Úvoda " čiže detská škôlka a v r.1930 bola už k spomínanej dvojtriedke zriadená i tretia trieda. Vyučovalo sa na 2 zmeny a pôsobili tu 3 učitelia. V obci sú aj dva parky, v jednom z nich bola v r. 1975 odhalená busta J. I. Bajzu od akad. sochára S. Bíroša z Bytče. V druhom parku stojí socha M. R. Štefánika, ktorú vyhotovil sochár Pavol Bán v r. 1930. Socha bola postavená na mieste prvej mohyly, diela príslušníkov 18. pešieho pluku "Kráľovského" z roku 1919. Predmerská mohyla stála skôr ako národný pamätník na Bradle a ako jediná sa zachovala až do dnešných čias.

 

Kultúrne pamiatky
fotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotky