slider_table
 • 32/slider/4ecfd_1d3aebc7c00bdefd93a0bd3233588a85.jpg
 • 32/slider/4ecfd_3a70f2e1dc8cfddb0c063059cd6bb755.jpg
 • 32/slider/4ecfd_6f9f9eb5ca00d9c6fa9e1a118ca633fa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_7f6ec36cb7d7d99248c5d1c60e95e488.jpg
 • 32/slider/4ecfd_8fe357cdd93503962a319510e21405b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_9de9e0140d75760dd7842901ef6402a5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_029aee905e68e9836c6b52f0d16081ae.jpg
 • 32/slider/4ecfd_74c4463b3f51fe48f0e7a5f5fb5d1bba.jpg
 • 32/slider/4ecfd_79a6096f7b4c2150e025adbdf6761891.jpg
 • 32/slider/4ecfd_81b42422cc06fe7e37f0564e434388b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_160d9e74b45c9ca27a384925f946bf34.jpg
 • 32/slider/4ecfd_167a1208bfafdaa450815e5d60f94277.jpg
 • 32/slider/4ecfd_879ad6d205c84541d6dceab6938af93d.jpg
 • 32/slider/4ecfd_978f77dcc973d7eb2d89c0948814e6f5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_18063b90ddfbe1688a9ad08929304b22.jpg
 • 32/slider/4ecfd_472548cab9966d1463c293651b0710aa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_aab6d212b2cb80fdd502b875e2632030.jpg
 • 32/slider/4ecfd_b74e86de7b9af83cd222e1b363a00520.jpg
 • 32/slider/4ecfd_d24462166bd4e8e54f04ad42ba214c3e.jpg
 • 32/slider/4ecfd_e46069b029918729819e049ffc320175.jpg
 • 32/slider/9bba8_ed7ce06c91876d5f2b27562b4520303b.jpg
 • 32/slider/9bba8_f3a855d21f4fe4aeb766ad9552259047.jpg
 • 32/slider/9bba8_f6077aab445e8994c76cb4fa57ff4b0b.jpg
 • 32/slider/9bba8_fed3437d1a1ceb8fa2e47c8f223397cb.jpg
 • 32/slider/9bba8_ffb81d749a79266322acadda2784ac82.jpg
Samospráva

Starosta obce: Štefan KLUS

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Predmieri :

1.     Ing. Tibor Klus – zástupca starostu, poslanec oprávnený zvolávať OZ

2.     Ing. Anton Bajza

3.     Juraj Bajza

4.     Peter Pobijak

5.     Mgr. Janka Praženicová

6.     Ing. Tomáš Michalec

7.     Andrej Klus

8.     Ing. Vlasta Sokolová

9.     Ing. Radoslav Tomaník

Bc. Jozefína Šipková – hlavný kontrolór obce


Komisie Obecného zastupiteľstva v Predmieri :

Komisia finančná a pre správu obecného majetku

Predseda:      Ing. Tomáš Michalec

      Členovia:        Marta Kostelná

                      Daniela Bučová

                      Jarmila Buntová

                      Mária Gaňová

                


Komisia výstavby a územného plánu

Predseda:   Ing. Tibor Klus

             Členovia:       Ing. Ján Pobijak     

                                   Peter Pobijak      

                                   Mgr. Michaela Bočková

                                   Ľubica Smolková

        Ing. Anton Bajza

        Monika Mináriková

        Mgr. Andrea Halamová

 

 

 Komisia rozvoja vzdelávania, kultúry, športu 


Predseda:   Ing. Vlasta Sokolová

Členovia:     Ing. Radoslav Tomaník

                    Mgr. Janka Praženicová

                    Mgr. Jolana Letríková

                    Alena Adameková                            

 

            Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia

            Predseda:   Juraj Bajza

           Členovia:     Peter Kučera

                               Ing. Jaroslav Ondogrecula

                               Ján Hujo

                               Andrej Klus