slider_table
 • 32/slider/4ecfd_1d3aebc7c00bdefd93a0bd3233588a85.jpg
 • 32/slider/4ecfd_3a70f2e1dc8cfddb0c063059cd6bb755.jpg
 • 32/slider/4ecfd_6f9f9eb5ca00d9c6fa9e1a118ca633fa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_7f6ec36cb7d7d99248c5d1c60e95e488.jpg
 • 32/slider/4ecfd_8fe357cdd93503962a319510e21405b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_9de9e0140d75760dd7842901ef6402a5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_029aee905e68e9836c6b52f0d16081ae.jpg
 • 32/slider/4ecfd_74c4463b3f51fe48f0e7a5f5fb5d1bba.jpg
 • 32/slider/4ecfd_79a6096f7b4c2150e025adbdf6761891.jpg
 • 32/slider/4ecfd_81b42422cc06fe7e37f0564e434388b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_160d9e74b45c9ca27a384925f946bf34.jpg
 • 32/slider/4ecfd_167a1208bfafdaa450815e5d60f94277.jpg
 • 32/slider/4ecfd_879ad6d205c84541d6dceab6938af93d.jpg
 • 32/slider/4ecfd_978f77dcc973d7eb2d89c0948814e6f5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_18063b90ddfbe1688a9ad08929304b22.jpg
 • 32/slider/4ecfd_472548cab9966d1463c293651b0710aa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_aab6d212b2cb80fdd502b875e2632030.jpg
 • 32/slider/4ecfd_b74e86de7b9af83cd222e1b363a00520.jpg
 • 32/slider/4ecfd_d24462166bd4e8e54f04ad42ba214c3e.jpg
 • 32/slider/4ecfd_e46069b029918729819e049ffc320175.jpg
 • 32/slider/9bba8_ed7ce06c91876d5f2b27562b4520303b.jpg
 • 32/slider/9bba8_f3a855d21f4fe4aeb766ad9552259047.jpg
 • 32/slider/9bba8_f6077aab445e8994c76cb4fa57ff4b0b.jpg
 • 32/slider/9bba8_fed3437d1a1ceb8fa2e47c8f223397cb.jpg
 • 32/slider/9bba8_ffb81d749a79266322acadda2784ac82.jpg
Základná škola Jozefa Ignáca Bajzu

Kontakt:

 

telefón: 041/557 3134
e-mail: zakladnaskola@predmier.sk
   
školská jedáleň: 0948 961 794

 

 

Adresa:

013 51  Predmier 2

 

Aktuálne informácie sa dozviete na webovom sídle školy:

 

www.zs-predmier.edupage.org

 

 

Základná škola Jozefa Ignáca Bajzu je spádová plnoorganizovaná škola, ktorej zriaďovateľom je Obec Predmier. Škola poskytuje úplné základné vzdelanie, počet žiakov sa pohybuje okolo 180. Podľa počtu žiakov sa mení počet tried, spravidla to je 9 tried + 2 triedy školského klubu.

Priestorové podmienky na škole sú k počtu žiakov vyhovujúce. Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: učebňa fyziky, 2 učebne výpočtovej techniky, notebookovú učeňu, tabletovú učebňu, jazykové laboratórium so slúchadlovou zostavou pre 18 žiakov. V odborných učebniach sú interaktívne tabule ovládané perom aj prstom a v kmeňových triedach na 1. stupni sú interaktívne tabule ovládané perom.