slider_table
 • 32/slider/4ecfd_1d3aebc7c00bdefd93a0bd3233588a85.jpg
 • 32/slider/4ecfd_3a70f2e1dc8cfddb0c063059cd6bb755.jpg
 • 32/slider/4ecfd_6f9f9eb5ca00d9c6fa9e1a118ca633fa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_7f6ec36cb7d7d99248c5d1c60e95e488.jpg
 • 32/slider/4ecfd_8fe357cdd93503962a319510e21405b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_9de9e0140d75760dd7842901ef6402a5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_029aee905e68e9836c6b52f0d16081ae.jpg
 • 32/slider/4ecfd_74c4463b3f51fe48f0e7a5f5fb5d1bba.jpg
 • 32/slider/4ecfd_79a6096f7b4c2150e025adbdf6761891.jpg
 • 32/slider/4ecfd_81b42422cc06fe7e37f0564e434388b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_160d9e74b45c9ca27a384925f946bf34.jpg
 • 32/slider/4ecfd_167a1208bfafdaa450815e5d60f94277.jpg
 • 32/slider/4ecfd_879ad6d205c84541d6dceab6938af93d.jpg
 • 32/slider/4ecfd_978f77dcc973d7eb2d89c0948814e6f5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_18063b90ddfbe1688a9ad08929304b22.jpg
 • 32/slider/4ecfd_472548cab9966d1463c293651b0710aa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_aab6d212b2cb80fdd502b875e2632030.jpg
 • 32/slider/4ecfd_b74e86de7b9af83cd222e1b363a00520.jpg
 • 32/slider/4ecfd_d24462166bd4e8e54f04ad42ba214c3e.jpg
 • 32/slider/4ecfd_e46069b029918729819e049ffc320175.jpg
 • 32/slider/9bba8_ed7ce06c91876d5f2b27562b4520303b.jpg
 • 32/slider/9bba8_f3a855d21f4fe4aeb766ad9552259047.jpg
 • 32/slider/9bba8_f6077aab445e8994c76cb4fa57ff4b0b.jpg
 • 32/slider/9bba8_fed3437d1a1ceb8fa2e47c8f223397cb.jpg
 • 32/slider/9bba8_ffb81d749a79266322acadda2784ac82.jpg
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
10.5.2024
Oznámenie SÚ - "Skladová hala - novostavba"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.5.2024
Názov Oznámenie SÚ - "Skladová hala - novostavba"
7.5.2024
Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 2. polrok 2024 - návrh
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.5.2024
Názov Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 2. polrok 2024 - návrh
7.5.2024
Záverečný účet 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.5.2024
Dátum zvesenia 22.5.2024
Názov Záverečný účet 2023
30.4.2024
Oznámenie o uložení zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.4.2024
Dátum zvesenia 18.5.2024
Názov Oznámenie o uložení zásielky
26.4.2024
Stavebné povolenie SÚ-83/2024/MI
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.4.2024
Názov Stavebné povolenie SÚ-83/2024/MI
22.4.2024
Oznámenie o uložení zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.4.2024
Názov Oznámenie o uložení zásielky
18.4.2024
Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinský kraj
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.4.2024
Názov Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinský kraj
11.4.2024
Zverejnenie zámeru zriadiť vecné bremeno
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.4.2024
Názov Zverejnenie zámeru zriadiť vecné bremeno
11.4.2024
Zverejnenie zámeru zriadiť vecné bremeno
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.4.2024
Názov Zverejnenie zámeru zriadiť vecné bremeno
2.4.2024
Zmena cien správnych poplatkov od 01/04/2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.4.2024
Názov Zmena cien správnych poplatkov od 01/04/2024
25.3.2024
Voľby prezidenta SR 2024 - Zápisnica okrskovej komisie č.1
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.3.2024
Názov Voľby prezidenta SR 2024 - Zápisnica okrskovej komisie č.1
25.3.2024
Voľby prezidenta SR 2024 - Zápisnica okrskovej komisie č.2
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.3.2024
Názov Voľby prezidenta SR 2024 - Zápisnica okrskovej komisie č.2
8.3.2024
Oznámenie SÚ-83/2024/MI
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.3.2024
Dátum zvesenia 23.3.2024
Názov Oznámenie SÚ-83/2024/MI
8.3.2024
Oprava územného rozhodnutia SÚ-349/2023/MI
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.3.2024
Dátum zvesenia 23.3.2024
Názov Oprava územného rozhodnutia SÚ-349/2023/MI
6.3.2024
Rekonštrukcia elektrického vedenia 13804 Bytča - 7702 TR Považská Bystrica
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.3.2024
Názov Rekonštrukcia elektrického vedenia 13804 Bytča - 7702 TR Považská Bystrica
28.2.2024
Pozvánka na OZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.2.2024
Názov Pozvánka na OZ
23.2.2024
Oznámenie o uložení zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.2.2024
Dátum zvesenia 12.3.2024
Názov Oznámenie o uložení zásielky
23.2.2024
Oprava chyby v písaní rozhodnutia - č. VaŽP/515/2023/SK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.2.2024
Dátum zvesenia 9.3.2024
Názov Oprava chyby v písaní rozhodnutia - č. VaŽP/515/2023/SK
16.2.2024
Zverejnenie zámeru zriadiť vecné bremeno
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.2.2024
Názov Zverejnenie zámeru zriadiť vecné bremeno
15.2.2024
VZN o výške príspevku v zariadení školského stravovania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.2.2024
Dátum zvesenia 1.3.2024
Názov VZN o výške príspevku v zariadení školského stravovania