slider_table
 • 32/slider/4ecfd_1d3aebc7c00bdefd93a0bd3233588a85.jpg
 • 32/slider/4ecfd_3a70f2e1dc8cfddb0c063059cd6bb755.jpg
 • 32/slider/4ecfd_6f9f9eb5ca00d9c6fa9e1a118ca633fa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_7f6ec36cb7d7d99248c5d1c60e95e488.jpg
 • 32/slider/4ecfd_8fe357cdd93503962a319510e21405b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_9de9e0140d75760dd7842901ef6402a5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_029aee905e68e9836c6b52f0d16081ae.jpg
 • 32/slider/4ecfd_74c4463b3f51fe48f0e7a5f5fb5d1bba.jpg
 • 32/slider/4ecfd_79a6096f7b4c2150e025adbdf6761891.jpg
 • 32/slider/4ecfd_81b42422cc06fe7e37f0564e434388b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_160d9e74b45c9ca27a384925f946bf34.jpg
 • 32/slider/4ecfd_167a1208bfafdaa450815e5d60f94277.jpg
 • 32/slider/4ecfd_879ad6d205c84541d6dceab6938af93d.jpg
 • 32/slider/4ecfd_978f77dcc973d7eb2d89c0948814e6f5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_18063b90ddfbe1688a9ad08929304b22.jpg
 • 32/slider/4ecfd_472548cab9966d1463c293651b0710aa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_aab6d212b2cb80fdd502b875e2632030.jpg
 • 32/slider/4ecfd_b74e86de7b9af83cd222e1b363a00520.jpg
 • 32/slider/4ecfd_d24462166bd4e8e54f04ad42ba214c3e.jpg
 • 32/slider/4ecfd_e46069b029918729819e049ffc320175.jpg
 • 32/slider/9bba8_ed7ce06c91876d5f2b27562b4520303b.jpg
 • 32/slider/9bba8_f3a855d21f4fe4aeb766ad9552259047.jpg
 • 32/slider/9bba8_f6077aab445e8994c76cb4fa57ff4b0b.jpg
 • 32/slider/9bba8_fed3437d1a1ceb8fa2e47c8f223397cb.jpg
 • 32/slider/9bba8_ffb81d749a79266322acadda2784ac82.jpg
Monografia obce

Predmier – obec so symbolom mestských brán

Rok 2018 sa v Predmieri niesol v znamení 825. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Hlavné oslavy sa konali v sobotu dňa 8. septembra 2018 a v rámci nich sa uskutočnila aj prezentácia knihy Predmier – obec so symbolom mestských brán, ktorej vydanie ešte v roku 2017 inicioval bývalý starosta Ing. Viliam Čillík.  Obec patrí medzi najstaršie osídlené lokality v oblasti severozápadného Slovenska, o čom svedčí bohatá história.  

Deň naplnený bohatým programom sa začal na pravé poludnie slávnostnou svätou omšou vo Farskom kostole svätého Gála v Predmieri. Omšu slávil niekdajší farár a terajší dekan v Rajci Peter Hľuzák s prítomnými kňazmi, pozvanými hosťami a veriacimi farnosti.  Prítomní duchovní zdôraznili strategickú polohu Predmiera, čo smerovalo k tomu, že  obec sa stala duchovným centrom širšej oblasti Považia počas niekoľko storočí, nakoľko tu bol kostol a farnosť. Vďaka bohabojným a pracovitým predkom sa v centre obce týči najväčšia stavba a národná kultúrna pamiatka kostol svätého Gála, kde veriaci dodnes nachádzajú duchovnú posilu. 

 Slávnostnú atmosféru umocnilo účinkovanie dychovej hudby Predmierčanka, ktorá po skončení omše spolu s dychovými hudbami Mošteňanka, Haľazňanka, Hrabovanka a Maguranka zahrala pred kostolom niekoľko hymnických piesní.  V parku pri kostole bola zasadená pamätná lipa a slávnostný sprievod potom smeroval  od obecného úradu k Základnej škole J. I. Bajzu v Predmieri, kde sa konala spomienková slávnosť.

Súčasťou bohatého programu bolo uvedenie  monografie obce „Predmier – obec so symbolom mestských brán“, ktorá prezentuje prírodu,  históriu a spoločenský život obce najmä do polovice 20. storočia. Predstavuje urbanistický vývoj obce a významné kultúrne pamiatky, ktoré svojim významom prekračujú hranice regiónu.  Kapitola o Jozefovi Ignácovi Bajzovi, kňazovi a najvýznamnejšom rodákovi z Predmiera, prináša viaceré nové poznatky a fakty, ktoré umocňujú jeho kredit a osvetľujú jeho činnosť pre blaho veriacich. Vydanie monografie podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom Fondu umenia.

Po prezentovaní knihy sa uskutočnil IX. ročník prehliadky dychových hudieb venovaný kapelníkovi Jozefovi Bajzovi staršiemu.  Koncertom si  účastníci pripomenuli i 112. výročie založenia Dychovej hudby Predmierčanky, ktorá patrí k najstarším hudobným telesám v regióne.