slider_table
 • 32/slider/4ecfd_1d3aebc7c00bdefd93a0bd3233588a85.jpg
 • 32/slider/4ecfd_3a70f2e1dc8cfddb0c063059cd6bb755.jpg
 • 32/slider/4ecfd_6f9f9eb5ca00d9c6fa9e1a118ca633fa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_7f6ec36cb7d7d99248c5d1c60e95e488.jpg
 • 32/slider/4ecfd_8fe357cdd93503962a319510e21405b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_9de9e0140d75760dd7842901ef6402a5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_029aee905e68e9836c6b52f0d16081ae.jpg
 • 32/slider/4ecfd_74c4463b3f51fe48f0e7a5f5fb5d1bba.jpg
 • 32/slider/4ecfd_79a6096f7b4c2150e025adbdf6761891.jpg
 • 32/slider/4ecfd_81b42422cc06fe7e37f0564e434388b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_160d9e74b45c9ca27a384925f946bf34.jpg
 • 32/slider/4ecfd_167a1208bfafdaa450815e5d60f94277.jpg
 • 32/slider/4ecfd_879ad6d205c84541d6dceab6938af93d.jpg
 • 32/slider/4ecfd_978f77dcc973d7eb2d89c0948814e6f5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_18063b90ddfbe1688a9ad08929304b22.jpg
 • 32/slider/4ecfd_472548cab9966d1463c293651b0710aa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_aab6d212b2cb80fdd502b875e2632030.jpg
 • 32/slider/4ecfd_b74e86de7b9af83cd222e1b363a00520.jpg
 • 32/slider/4ecfd_d24462166bd4e8e54f04ad42ba214c3e.jpg
 • 32/slider/4ecfd_e46069b029918729819e049ffc320175.jpg
 • 32/slider/9bba8_ed7ce06c91876d5f2b27562b4520303b.jpg
 • 32/slider/9bba8_f3a855d21f4fe4aeb766ad9552259047.jpg
 • 32/slider/9bba8_f6077aab445e8994c76cb4fa57ff4b0b.jpg
 • 32/slider/9bba8_fed3437d1a1ceb8fa2e47c8f223397cb.jpg
 • 32/slider/9bba8_ffb81d749a79266322acadda2784ac82.jpg
Miestny spolok Slovenského červeného kríža

 

Usmernenie pre darcov krvi: tu

Kontakt:

Predseda:       

 

Adresa:

Miestny spolok SČK

013 51  Predmier 228

 

Doplňujúce informácie:

Slovenský červený kríž pôsobí na celom území SR a je súčasťou Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Je 7 základných princípov ČK a to:

             - ľudskosť

             - nestrannosť

             - neutralita

             - nezávislosť

             - dobrovoľnosť

             - jednotnosť

             - univerzálnosť,

ktorými sa riadi činnosť ČK vo svete, na Slovensku i v obci.

 

Miestny spolok SČK je najmasovejšou organizáciou v obci Predmier. V súčasnosti máme 92 členov. Miestny spolok pôsobí v obci približne 50 rokov.

SČK je nezávislá dobrovoľná organizácia, zameraná na sociálnu a humanitárnu činnosť, predovšetkým však na bezpríspevkové darcovstvo krvi. V našej obci máme 58 bezpríspevkových darcov krvi. Odber krvi organizujeme 2x do roka. Svetový deň darcov krvi je 14. júna a náš miestny spolok k tomuto dňu organizuje jeden z odberov priamo v obci a spoločné posedenie na znak vďaky a úcty za ich DAR SRDCA - KRV, ktorú nemožno ničím nahradiť. Bezpríspevkoví darcovia krvi sú priebežne oceňovaní plaketami - Prof. MUDR. Jána Jánskeho a naši občania sú držiteľmi týchto ocenení:

             - diamantová plaketa - 1 občan

             - zlatá plaketa - 10 občanov

             - strieborná plaketa - 21 občanov

             - bronzová plaketa - 22 občanov.

Evidencia darcov, aj podľa krvných skupín, sa nachádza u predsedu miestneho spolku, ako aj mená ocenených darcov.

Organizovali sme aj zbierky pre krajiny postihnuté prírodnými katastrofami. Aj v obci, napr. v roku 2009, sme organizovali finančnú zbierku pre rodinu pri požiari rodinného domu.

Každoročne tiež organizujeme zber liečivých byliniek a posedenie v prírode.