slider_table
 • 32/slider/4ecfd_1d3aebc7c00bdefd93a0bd3233588a85.jpg
 • 32/slider/4ecfd_3a70f2e1dc8cfddb0c063059cd6bb755.jpg
 • 32/slider/4ecfd_6f9f9eb5ca00d9c6fa9e1a118ca633fa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_7f6ec36cb7d7d99248c5d1c60e95e488.jpg
 • 32/slider/4ecfd_8fe357cdd93503962a319510e21405b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_9de9e0140d75760dd7842901ef6402a5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_029aee905e68e9836c6b52f0d16081ae.jpg
 • 32/slider/4ecfd_74c4463b3f51fe48f0e7a5f5fb5d1bba.jpg
 • 32/slider/4ecfd_79a6096f7b4c2150e025adbdf6761891.jpg
 • 32/slider/4ecfd_81b42422cc06fe7e37f0564e434388b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_160d9e74b45c9ca27a384925f946bf34.jpg
 • 32/slider/4ecfd_167a1208bfafdaa450815e5d60f94277.jpg
 • 32/slider/4ecfd_879ad6d205c84541d6dceab6938af93d.jpg
 • 32/slider/4ecfd_978f77dcc973d7eb2d89c0948814e6f5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_18063b90ddfbe1688a9ad08929304b22.jpg
 • 32/slider/4ecfd_472548cab9966d1463c293651b0710aa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_aab6d212b2cb80fdd502b875e2632030.jpg
 • 32/slider/4ecfd_b74e86de7b9af83cd222e1b363a00520.jpg
 • 32/slider/4ecfd_d24462166bd4e8e54f04ad42ba214c3e.jpg
 • 32/slider/4ecfd_e46069b029918729819e049ffc320175.jpg
 • 32/slider/9bba8_ed7ce06c91876d5f2b27562b4520303b.jpg
 • 32/slider/9bba8_f3a855d21f4fe4aeb766ad9552259047.jpg
 • 32/slider/9bba8_f6077aab445e8994c76cb4fa57ff4b0b.jpg
 • 32/slider/9bba8_fed3437d1a1ceb8fa2e47c8f223397cb.jpg
 • 32/slider/9bba8_ffb81d749a79266322acadda2784ac82.jpg
Obecná knižnica

 

 

Prevádzkový čas knižnice pre verejnosť je v utorok v čase od 15: hod. do 18:00 hod . a v prípade potreby i po dohode s knihovníčkou.

 

Z histórie Obecnej knižnice v Predmieri

 

       Knižnice nesporne patria k vzdelávaniu občanov. Bez vzdelania sú všetky národy bezbranné a ľahkou korisťou pre protivníka.

Cesta k dnešnej podobe knižníc bola dlhá a zložitá. Československé národné zhromaždenie prijalo v roku 1919 Zákon č. 430 Zb. o verejných knižniciach. Tento zákon otvoril cestu k zakladaniu knižníc v každej obci. Zákon určoval, že knižnica sa má zriadiť z verejných prostriedkov. Knižnice poskytujú nenahraditeľné služby v oblasti poznávacích, vzdelávacích a kultúrnych potrieb nielen jednotlivcov, ale aj spoločnosti ako celku, preto ich rozvoj je dôležitým verejným záujmom.  Ich knižné služby sú dlhodobou investíciou v prospech obyvateľstva a mali by byť aj primerane financované.

 

Celý text o našej obecnej knižnici nájdete v prílohe dole.

 

 

 

Projekt akvizície na podporu z Fondu na podporu umenia.

 

Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č.20-514-04155 zo dňa 12.januára 2021 medzi Fondom na podporu umenia so sídlom v Bratislave v pôsobnosti Ministerstva kultúry  SR (poskytovateľom ) a obcou Predmier boli  Obecnej knižnici v Predmieri poskytnuté finančné prostriedky vo výške 2000 € na akvizíciu knižného fondu z Fondu na podporu umenia. Základným účelom Zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na nákup 180 knižných jednotiek.

Akvizícia knižného fondu je zameraná na dve oblasti :

·        nákup detskej beletrie (rozprávky, príbehová próza, dobrodružná a fantazijná literatúra, poézia, knihy pre najmenších, náučná literatúra, encyklopédie,

 

·        pre dospelých je akvizícia zameraná na oddychovú literatúru, romány pre ženy, detektívky, severské krimi, historické romány, kvalitnú slovenskú a prekladovú literatúru a náučnú literatúru z rôznych oblastí podľa záujmu čitateľov.

Knihy sa nakupujú z kamenných obchodov, prostredníctvom internetu, a to z vydavateľstiev Ikar, Slovart, Albatros, z kníhkupectva Pre  školy, kde sú značné zľavy.

 

Každá kniha zakúpená z prostriedkov Fondu na podporu umenia je označená na titulnej strane logom FPU s formuláciou  „Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“

 

O tomto projekte boli informácie zverejnené na webovej  stránke  obce i na webovej stránke ZŠ. Po nákupe knižných jednotiek sa na stránke obce zverejní i zoznam kníh, ktorých nákup FPU podporil. Propagácia projektu bola vyhlásená v obecnom rozhlase, zverejnená na úradnej tabuli obce, na nástenke v priestoroch knižnice, projekt je zaznamenaný v obecnej kronike.

V prírastkovom zozname knižných jednotiek sú knihy označené poznámkou, že boli zakúpené z prostriedkov FPU.
______________________________________________________________________________
__________

Relácia v obecnom rozhlase.

 

Obecná knižnica v Predmieri oznamuje všetkým občanom a milovníkom literatúry nasledovné informácie.

 

Na základe Projektu „Knihy pre všetkých“ poskytlo ministerstvo kultúry SR z Fondu na podporu umenia Obecnej knižnici v Predmieri dotáciu na nákup jednotiek vo výške 2000€.

 

Z uvedenej dotácie sa zakúpilo 217 nových kníh. Z toho pre dospelých 122 rôznych žánrov, a to romány pre ženy, detektívnu a dobrodružnú literatúru, historické a sci-fi romány, knihy zamerané na holokaust a 2.sv. vojnu a tiež odbornú a náučnú literatúru.

 

Pre deti a mládež sa zakúpilo 95 kníh nasledovných žánrov : rozprávky, príbehová próza, dobrodružná a fantazijná literatúra, leporelá, poézia, detektívna literatúra pre deti a knihy pre najmenších.

 

Bližšie informácie sa dozviete z vývesnej tabule OcÚ, z webovej stránky OcÚ a tiež z webovej stránky ZŠ J. I. Bajzu.

 

Nové knihy sa tešia na vás v Obecnej knižnici v Predmieri.

 

Príďte medzi rodinu čitateľov potešiť sa z nevšedných príbehov, ktoré vám knihy poskytnú.

Vážení občania a milovníci literatúry !

 

Aj keď posledné dva roky pandémia negatívne ovplyvnila náš každodenný bežný život, chceme Vám touto reláciou priblížiť, ako sme v tomto období v našej obecnej knižnici pracovali a ako sme aj napriek  ,,korone“ budovali knižničný fond a informačné zdroje.

Počas pandémie v rokoch 2020 a 2021 a zákazu stretávania sa v našej obci fungovala tzv. ,,mobilná knižnica“ formou donáškovej služby. Čitatelia si z pohodlia domova objednávali u knihovníčky obľúbených autorov, žánre a knižné tituly, o ktoré mali záujem. V tomto smere sa spoliehali na knihovníčku, ktorá si svojich čitateľov a ich záujem o knihy a žánre pozná.

           

            Nákup kníh sa realizoval počas pandemických opatrení cez internet a po uvoľnení opatrení v kamenných obchodoch na základe knižného kompasu z obľúbených autorov.  Najväčší záujem bol o severskú detektívnu literatúru, tematiku holokaustu, romány pre ženy a historické romány. Deti a mládež mali záujem o príbehovú prózu a detektívnu literatúru pre deti.

 

Ako už všetci viete, 8. júla 2020 sme na základe žiadosti na podporu Projektu obnova knižničného fondu v obecnej knižnici získali finančné prostriedky formou  1. dotácie na úhradu výdavkov za knižné jednotky vo výške 2000 € z Fondu na podporu umenia ( FPU).

Realizácia Projektu sa uskutočňovala v čase od februára 2021 do polovice mája 2021.

Čo však neviete, OcÚ predložil Poskytovateľovi písomnú žiadosť o 2. dotáciu. Na jej základe odborná komisia FPU rozhodla 11. júna 2021 poskytnúť ďalšie finančné prostriedky na akvizíciu knižničného fondu vo výške 1100 €. Okrem toho sa OcÚ zaviazal podieľať sa na finančnom zabezpečení realizácie Projektu formou spolufinancovania.

Nákup knižných jednotiek z 1100 e 2. dotácie prebiehal v čase od 1. júla 2021 do 22. decembra 2021.

Podieľanie sa na finančnom zabezpečení realizácie Projektu formou povinného spolufinancovania z prostriedkov OcÚ prebieha od januára 2022.

Takto sa naša obecná knižnica obohatila za dve dotácie o 325 kníh. Z toho dospelí čitatelia získali 197 nových hodnotných kníh  a detskí čitatelia sa tešia zo 128 krásne ilustrovaných kníh.

 

Rekapitulácia 1. dotácie 2000 €

Počet kníh celkom : 218 ks

Literatúra pre dospelých : 123 ks

Literatúra pre deti a mládež : 95 ks

 

Rekapitulácia 2. dotácie 1100 €

Počet kníh celkom : 107 ks

Literatúra pre dospelých : 74 ks

Literatúra pre deti a mládež : 33 ks

 

 

 Zoznam titulov si môžete prečítať na Úradnej tabuli obce Predmier ako i na informačnom paneli ZŠ J.I. Bajzu.

Okrem toho naša knižnica získala darom od našich občanov 186 knižných titulov, z toho hlavne knihy pre deti, za čo im patrí veľká vďaka.

                                                          

Určite si ešte zo školy pamätáte, že marec je Mesiac knihy a v termíne od 28.februára do 6. marca si pripomíname Týždeň slovenských knižníc. Toto obdobie je príležitosť, aby ste prišli navštíviť  našu knižnicu v novom šate a rozšírili tak rady našich čitateľov.

Toto je i obdobie, keď rozkvitá príroda, ale vďaka knižnici rozkvitne i vaša myseľ. Záleží nám na prostredí, v ktorom trávia čas naši čitatelia a v ktorom aj noví čitatelia objavia, že najväčším pokladom je dobrá knižnica.

 

Naša knižnica v peknom prostredí neposkytuje len primárnu funkciu – požičiavanie kníh a časopisov, ale spolupracuje i s Materskou školou a ZŠ J.I. Bajzu v Predmieri na zvyšovaní čitateľskej gramotnosti rôznymi aktivitami a kvízmi, podieľa sa na vydávaní školského časopisu Kaktus, pomáha študentom pri vypracovávaní ročníkových prác, poskytuje interview o obci a našom rodákovi J.I. Bajzovi.

 

Prevádzkový čas knižnice pre verejnosť je v utorok v čase od 15: hod. do 18:00 hod . a v prípade potreby i po dohode s knihovníčkou.

 

Príďte medzi rodinu čitateľov potešiť sa z nevšedných príbehov, ktoré Vám knihy poskytnú.