slider_table
 • 32/slider/4ecfd_1d3aebc7c00bdefd93a0bd3233588a85.jpg
 • 32/slider/4ecfd_3a70f2e1dc8cfddb0c063059cd6bb755.jpg
 • 32/slider/4ecfd_6f9f9eb5ca00d9c6fa9e1a118ca633fa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_7f6ec36cb7d7d99248c5d1c60e95e488.jpg
 • 32/slider/4ecfd_8fe357cdd93503962a319510e21405b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_9de9e0140d75760dd7842901ef6402a5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_029aee905e68e9836c6b52f0d16081ae.jpg
 • 32/slider/4ecfd_74c4463b3f51fe48f0e7a5f5fb5d1bba.jpg
 • 32/slider/4ecfd_79a6096f7b4c2150e025adbdf6761891.jpg
 • 32/slider/4ecfd_81b42422cc06fe7e37f0564e434388b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_160d9e74b45c9ca27a384925f946bf34.jpg
 • 32/slider/4ecfd_167a1208bfafdaa450815e5d60f94277.jpg
 • 32/slider/4ecfd_879ad6d205c84541d6dceab6938af93d.jpg
 • 32/slider/4ecfd_978f77dcc973d7eb2d89c0948814e6f5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_18063b90ddfbe1688a9ad08929304b22.jpg
 • 32/slider/4ecfd_472548cab9966d1463c293651b0710aa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_aab6d212b2cb80fdd502b875e2632030.jpg
 • 32/slider/4ecfd_b74e86de7b9af83cd222e1b363a00520.jpg
 • 32/slider/4ecfd_d24462166bd4e8e54f04ad42ba214c3e.jpg
 • 32/slider/4ecfd_e46069b029918729819e049ffc320175.jpg
 • 32/slider/9bba8_ed7ce06c91876d5f2b27562b4520303b.jpg
 • 32/slider/9bba8_f3a855d21f4fe4aeb766ad9552259047.jpg
 • 32/slider/9bba8_f6077aab445e8994c76cb4fa57ff4b0b.jpg
 • 32/slider/9bba8_fed3437d1a1ceb8fa2e47c8f223397cb.jpg
 • 32/slider/9bba8_ffb81d749a79266322acadda2784ac82.jpg
Zmluvy
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
29.5.2023
Kúpna zmluva
Zdeno Mišutka, 013 56 Hvozdnica 405
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Predmier, 013 51 Predmier 169
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 Zdeno Mišutka, 013 56 Hvozdnica 405
Zmluvná strana 2 IČO 40068617
Názov Kúpna zmluva
Predmet kovový kontajner na textil
Cena 480
Dátum uzavretia 3.5.2023
Dátum zverejnenia 29.5.2023
29.5.2023
Zmluva o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom
Zdeno Mišutka, 013 56 Hvozdnica 405
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Predmier, 013 51 Predmier 169
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 Zdeno Mišutka, 013 56 Hvozdnica 405
Zmluvná strana 2 IČO 40068617
Názov Zmluva o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom
Predmet vývoz, preprava odpadu
Dátum uzavretia 3.5.2023
Dátum zverejnenia 29.5.2023
29.5.2023
Zmluva o prenesení čisla k spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o.
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Predmier, 013 51 Predmier 169
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5
Zmluvná strana 2 IČO 47259116
Názov Zmluva o prenesení čisla k spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o.
Predmet služby
Dátum uzavretia 17.5.2023
Dátum zverejnenia 29.5.2023
29.5.2023
Zmluva o poskytovaní služieb
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Predmier, 013 51 Predmier 169
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5
Zmluvná strana 2 IČO 47259116
Názov Zmluva o poskytovaní služieb
Predmet služby
Dátum uzavretia 17.5.2023
Dátum zverejnenia 29.5.2023
29.5.2023
Zmluva o poskytovaní služieb
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Predmier, 013 51 Predmier 169
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5
Zmluvná strana 2 IČO 47259116
Názov Zmluva o poskytovaní služieb
Predmet služby
Dátum uzavretia 19.5.2023
Dátum zverejnenia 29.5.2023
29.5.2023
Kúpna zmluva č. 2430543419
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5
Detail zmluvy 2430543419
Číslo 2430543419
Zmluvná strana 1 Obec Predmier, 013 51 Predmier 169
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5
Zmluvná strana 2 IČO 47259116
Názov Kúpna zmluva č. 2430543419
Predmet telekomunikačné zariadenia
Cena 432
Dátum uzavretia 19.5.2023
Dátum zverejnenia 29.5.2023
29.5.2023
Kúpna zmluva č. 2430543424
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5
Detail zmluvy 2430543424
Číslo 2430543424
Zmluvná strana 1 Obec Predmier, 013 51 Predmier 169
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5
Zmluvná strana 2 IČO 47259116
Názov Kúpna zmluva č. 2430543424
Predmet telekomunikačné zariadenia
Cena 432
Dátum uzavretia 19.5.2023
Dátum zverejnenia 29.5.2023
29.5.2023
Kúpna zmluva č. 2430541951
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5
Detail zmluvy 2430541951
Číslo 2430541951
Zmluvná strana 1 Obec Predmier, 013 51 Predmier 169
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5
Zmluvná strana 2 IČO 47259116
Názov Kúpna zmluva č. 2430541951
Predmet telekomunikačné zariadenia (mobilné telefóny)
Cena 252
Dátum uzavretia 18.5.2023
Dátum zverejnenia 29.5.2023
29.5.2023
Darovacia zmluva v spojení so zmluvou o zriadení vecného bremena
EDUCOZ o. z., 013 51 Predmier 458
Detail zmluvy Darovacia zmluva
Číslo Darovacia zmluva
Zmluvná strana 1 Obec Predmier, 013 51 Predmier 169
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 EDUCOZ o. z., 013 51 Predmier 458
Zmluvná strana 2 IČO 50966260
Názov Darovacia zmluva v spojení so zmluvou o zriadení vecného bremena
Predmet Poskytnutie daru
Cena 1873
Dátum uzavretia 12.5.2023
Dátum zverejnenia 29.5.2023
29.5.2023
Zmluva o poskytnutí grantu č. 23076
Nadácia Kia Slovakia, Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom
Detail zmluvy 23076
Číslo 23076
Zmluvná strana 1 Obec Predmier, 013 51 Predmier 169
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 Nadácia Kia Slovakia, Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom
Zmluvná strana 2 IČO 42349826
Názov Zmluva o poskytnutí grantu č. 23076
Predmet Poskytnutie financií na uskutočnenie projektu Ovocné stromy a rastliny v slniečkovej MŠ Predmier 152
Cena 1949
Dátum uzavretia 12.4.2023
Dátum zverejnenia 29.5.2023
Dátum účinnosti 29.5.2023
29.5.2023
Zmluva č. 323 0481
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
Detail zmluvy 323 0481
Číslo 323 0481
Zmluvná strana 1 Obec Predmier, 013 51 Predmier 169
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
Zmluvná strana 2 IČO 00177474
Názov Zmluva č. 323 0481
Predmet Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR
Cena 3 000
Dátum uzavretia 28.4.2023
Dátum zverejnenia 29.5.2023
Dátum účinnosti 29.5.2023
Dátum ukončenia 29.5.2023
12.5.2023
Mandátna zmluva
MB geneto, s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 MB geneto, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 44370105
Názov Mandátna zmluva
Predmet Zvýšenie kapacít Materskej školy v Predmieri
Cena 7957,02
Dátum uzavretia 12.5.2023
Dátum zverejnenia 12.5.2023
Dátum účinnosti 12.5.2023
Dátum ukončenia 12.5.2023
12.4.2023
Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať archivačný systém zosnulých
3W Slovakia, s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 3W Slovakia, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36746045
Názov Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať archivačný systém zosnulých
Predmet Zverejňovanie nájomných zmlúv na CRZ
Cena 18
Dátum uzavretia 12.4.2023
Dátum zverejnenia 12.4.2023
Dátum účinnosti 12.4.2023
Dátum ukončenia 12.4.2023
27.3.2023
Zmluva o dielo
HELUS, s.r.o.
Detail zmluvy VO18064234
Číslo VO18064234
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 HELUS, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 52447260
Názov Zmluva o dielo
Predmet Zvýšenie kapacít Materskej školy v Predmieri
Cena 368312,94
Dátum uzavretia 27.3.2023
Dátum zverejnenia 27.3.2023
Dátum účinnosti 27.3.2023
Dátum ukončenia 27.3.2023
27.3.2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 Stredoslovenská distribučná, a.s.
Názov Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy
Predmet Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy
Dátum uzavretia 27.3.2023
Dátum zverejnenia 27.3.2023
Dátum účinnosti 27.3.2023
Dátum ukončenia 27.3.2023
21.3.2023
Zmluva o spolupráci
Nadácia spoločne pre región
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 Nadácia spoločne pre región
Zmluvná strana 2 IČO 37900706
Názov Zmluva o spolupráci
Predmet Poukázanie 2%
Dátum uzavretia 21.3.2023
Dátum zverejnenia 21.3.2023
Dátum účinnosti 21.3.2023
Dátum ukončenia 21.3.2023
21.3.2023
Zmluva o spolupráci pri príprave a realizácií konvertov v rámci V. ročníka medzinár. fest. 2023
OZ Naša kultúra/Cultura nostra
Detail zmluvy 6/2023
Číslo 6/2023
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 OZ Naša kultúra/Cultura nostra
Názov Zmluva o spolupráci pri príprave a realizácií konvertov v rámci V. ročníka medzinár. fest. 2023
Predmet Príprava a realizácia koncertu
Cena 500
Dátum uzavretia 21.3.2023
Dátum zverejnenia 21.3.2023
Dátum účinnosti 21.3.2023
Dátum ukončenia 21.3.2023
10.2.2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Slovak Telekom, a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 Slovak Telekom, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35763469
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Predmet SIM karta a zariadenie
Cena 33 eur/mesačne
Dátum uzavretia 9.2.2023
Dátum zverejnenia 10.2.2023
Dátum účinnosti 10.2.2025
Dátum ukončenia 10.2.2023
30.1.2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie soc. služby
MPSVaR SR
Detail zmluvy 1297/2023-M_ODFSS
Číslo 1297/2023-M_ODFSS
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 MPSVaR SR
Zmluvná strana 2 IČO 00681156
Názov Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie soc. služby
Predmet Úprava zmluvných podmienok
Cena 162 720 €
Dátum uzavretia 30.1.2023
Dátum zverejnenia 30.1.2023
Dátum účinnosti 30.1.2023
Dátum ukončenia 30.1.2023
26.1.2023
Zmluva o prepojení zverejňovania dokomentov z web. na CUET
Dobraobec s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Predmier
Zmluvná strana 1 IČO 00321567
Zmluvná strana 2 Dobraobec s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 53539133
Názov Zmluva o prepojení zverejňovania dokomentov z web. na CUET
Predmet Rozšírenie redakčného systému
Cena 100
Dátum uzavretia 17.1.2023
Dátum zverejnenia 26.1.2023
Dátum účinnosti 26.1.2023
Dátum ukončenia 26.1.2023