slider_table
 • 32/slider/4ecfd_1d3aebc7c00bdefd93a0bd3233588a85.jpg
 • 32/slider/4ecfd_3a70f2e1dc8cfddb0c063059cd6bb755.jpg
 • 32/slider/4ecfd_6f9f9eb5ca00d9c6fa9e1a118ca633fa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_7f6ec36cb7d7d99248c5d1c60e95e488.jpg
 • 32/slider/4ecfd_8fe357cdd93503962a319510e21405b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_9de9e0140d75760dd7842901ef6402a5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_029aee905e68e9836c6b52f0d16081ae.jpg
 • 32/slider/4ecfd_74c4463b3f51fe48f0e7a5f5fb5d1bba.jpg
 • 32/slider/4ecfd_79a6096f7b4c2150e025adbdf6761891.jpg
 • 32/slider/4ecfd_81b42422cc06fe7e37f0564e434388b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_160d9e74b45c9ca27a384925f946bf34.jpg
 • 32/slider/4ecfd_167a1208bfafdaa450815e5d60f94277.jpg
 • 32/slider/4ecfd_879ad6d205c84541d6dceab6938af93d.jpg
 • 32/slider/4ecfd_978f77dcc973d7eb2d89c0948814e6f5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_18063b90ddfbe1688a9ad08929304b22.jpg
 • 32/slider/4ecfd_472548cab9966d1463c293651b0710aa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_aab6d212b2cb80fdd502b875e2632030.jpg
 • 32/slider/4ecfd_b74e86de7b9af83cd222e1b363a00520.jpg
 • 32/slider/4ecfd_d24462166bd4e8e54f04ad42ba214c3e.jpg
 • 32/slider/4ecfd_e46069b029918729819e049ffc320175.jpg
 • 32/slider/9bba8_ed7ce06c91876d5f2b27562b4520303b.jpg
 • 32/slider/9bba8_f3a855d21f4fe4aeb766ad9552259047.jpg
 • 32/slider/9bba8_f6077aab445e8994c76cb4fa57ff4b0b.jpg
 • 32/slider/9bba8_fed3437d1a1ceb8fa2e47c8f223397cb.jpg
 • 32/slider/9bba8_ffb81d749a79266322acadda2784ac82.jpg
VZN
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
1.7.2021
VZN - 02-2021 o určení výšky príspevku v zariadení škol. stravovania
Detail dokumentu
Dátum 1.7.2021
Názov VZN - 02-2021 o určení výšky príspevku v zariadení škol. stravovania
26.4.2021
Dodatok č.2 k VZN 3/2019 ZPS o podmienkach poskyt.soc.služ.
Detail dokumentu
Dátum 26.4.2021
Názov Dodatok č.2 k VZN 3/2019 ZPS o podmienkach poskyt.soc.služ.
26.4.2021
Dodatok č.2 k VZN 2/2019 ZOS o podmienkach poskyt.soc.služ.
Detail dokumentu
Dátum 26.4.2021
Názov Dodatok č.2 k VZN 2/2019 ZOS o podmienkach poskyt.soc.služ.
26.4.2021
VZN č.1/2021 O odpredaji zámere a nájme nehnuteľného majetku
Detail dokumentu
Dátum 26.4.2021
Názov VZN č.1/2021 O odpredaji zámere a nájme nehnuteľného majetku
11.3.2021
VZN -ZOS dodatok č.2 o podmienkach poskytovania soc.služieb
Detail dokumentu
Dátum 11.3.2021
Názov VZN -ZOS dodatok č.2 o podmienkach poskytovania soc.služieb
11.3.2021
VZN -ZPS dodatok č.2 o podmienkach poskytovania soc.služieb
Detail dokumentu
Dátum 11.3.2021
Názov VZN -ZPS dodatok č.2 o podmienkach poskytovania soc.služieb
8.3.2021
VZN 01-2021 o odpredaji, zámene a nájme nehnuteľného majetku - návrh
Detail dokumentu
Dátum 8.3.2021
Názov VZN 01-2021 o odpredaji, zámene a nájme nehnuteľného majetku - návrh
15.10.2020
VZN 02-2020 Prevadzkovy poriadok pohrebiska
Detail dokumentu
Dátum 15.10.2020
Názov VZN 02-2020 Prevadzkovy poriadok pohrebiska
15.10.2020
VZN 03-2020 zariadenie starostlivosti o deti do 3r.(DJ)
Detail dokumentu
Dátum 15.10.2020
Názov VZN 03-2020 zariadenie starostlivosti o deti do 3r.(DJ)
4.6.2020
VZN 01-2020
Detail dokumentu
Dátum 4.6.2020
Názov VZN 01-2020
28.11.2019
VZN 05-2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby
Detail dokumentu
Dátum 28.11.2019
Názov VZN 05-2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby
28.11.2019
VZN 06-2019
Detail dokumentu
Dátum 28.11.2019
Názov VZN 06-2019
28.11.2019
VZN 07-2019
Detail dokumentu
Dátum 28.11.2019
Názov VZN 07-2019
2.9.2019
VZN - 04-2019 Skolsky klub
Detail dokumentu
Dátum 2.9.2019
Názov VZN - 04-2019 Skolsky klub
20.6.2019
VZN 3-2019 o podmienkach poskytovania socialnych sluzieb, o urceni sumy uhrady, o spôsobe urcenia uhrady a platenia uhrady za socialne sluzby v Zariadeni pre seniorov
Detail dokumentu
Dátum 20.6.2019
Názov VZN 3-2019 o podmienkach poskytovania socialnych sluzieb, o urceni sumy uhrady, o spôsobe urcenia uhrady a platenia uhrady za socialne sluzby v Zariadeni pre seniorov
6.11.2018
VZN - 02-2018 o dani z nehnutelnosti na rok 2019
Detail dokumentu
Dátum 6.11.2018
Názov VZN - 02-2018 o dani z nehnutelnosti na rok 2019
21.3.2018
Dodatok c. 1 k VZN 04-2017
Detail dokumentu
Dátum 21.3.2018
Názov Dodatok c. 1 k VZN 04-2017
13.12.2017
VZN - 05-2017 o urceni miesta a casu zapisu dietata na plnenie povinnej skolskej dochadzky
Detail dokumentu
Dátum 13.12.2017
Názov VZN - 05-2017 o urceni miesta a casu zapisu dietata na plnenie povinnej skolskej dochadzky
13.12.2017
VZN - 06-2017 o dani z nehnutelnosti na rok 2018
Detail dokumentu
Dátum 13.12.2017
Názov VZN - 06-2017 o dani z nehnutelnosti na rok 2018
13.12.2017
VZN - 07-2017 o urceni vysky prispevku na ciastocnu uhradu nakladov v SKD
Detail dokumentu
Dátum 13.12.2017
Názov VZN - 07-2017 o urceni vysky prispevku na ciastocnu uhradu nakladov v SKD