slider_table
 • 32/slider/4ecfd_1d3aebc7c00bdefd93a0bd3233588a85.jpg
 • 32/slider/4ecfd_3a70f2e1dc8cfddb0c063059cd6bb755.jpg
 • 32/slider/4ecfd_6f9f9eb5ca00d9c6fa9e1a118ca633fa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_7f6ec36cb7d7d99248c5d1c60e95e488.jpg
 • 32/slider/4ecfd_8fe357cdd93503962a319510e21405b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_9de9e0140d75760dd7842901ef6402a5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_029aee905e68e9836c6b52f0d16081ae.jpg
 • 32/slider/4ecfd_74c4463b3f51fe48f0e7a5f5fb5d1bba.jpg
 • 32/slider/4ecfd_79a6096f7b4c2150e025adbdf6761891.jpg
 • 32/slider/4ecfd_81b42422cc06fe7e37f0564e434388b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_160d9e74b45c9ca27a384925f946bf34.jpg
 • 32/slider/4ecfd_167a1208bfafdaa450815e5d60f94277.jpg
 • 32/slider/4ecfd_879ad6d205c84541d6dceab6938af93d.jpg
 • 32/slider/4ecfd_978f77dcc973d7eb2d89c0948814e6f5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_18063b90ddfbe1688a9ad08929304b22.jpg
 • 32/slider/4ecfd_472548cab9966d1463c293651b0710aa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_aab6d212b2cb80fdd502b875e2632030.jpg
 • 32/slider/4ecfd_b74e86de7b9af83cd222e1b363a00520.jpg
 • 32/slider/4ecfd_d24462166bd4e8e54f04ad42ba214c3e.jpg
 • 32/slider/4ecfd_e46069b029918729819e049ffc320175.jpg
 • 32/slider/9bba8_ed7ce06c91876d5f2b27562b4520303b.jpg
 • 32/slider/9bba8_f3a855d21f4fe4aeb766ad9552259047.jpg
 • 32/slider/9bba8_f6077aab445e8994c76cb4fa57ff4b0b.jpg
 • 32/slider/9bba8_fed3437d1a1ceb8fa2e47c8f223397cb.jpg
 • 32/slider/9bba8_ffb81d749a79266322acadda2784ac82.jpg
VZN
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
14.12.2016
VZN - 06-2016 o dani z nehnutelnosti na rok 2017
Detail dokumentu
Dátum 14.12.2016
Názov VZN - 06-2016 o dani z nehnutelnosti na rok 2017
30.6.2016
Dodatok c. 1 k VZN 04-2016 ZOS
Detail dokumentu
Dátum 30.6.2016
Názov Dodatok c. 1 k VZN 04-2016 ZOS
30.3.2016
VZN - 01-2016 o urceni vysky prispevku v zariadeni skolskeho stravovania
Detail dokumentu
Dátum 30.3.2016
Názov VZN - 01-2016 o urceni vysky prispevku v zariadeni skolskeho stravovania
30.3.2016
VZN - 02-2016 o pouzivani pyrotechnickych vyrobkov
Detail dokumentu
Dátum 30.3.2016
Názov VZN - 02-2016 o pouzivani pyrotechnickych vyrobkov
30.3.2016
VZN - 03-2016 opatrovatelska sluzba
Detail dokumentu
Dátum 30.3.2016
Názov VZN - 03-2016 opatrovatelska sluzba
30.3.2016
VZN - 04-2016 ZOS
Detail dokumentu
Dátum 30.3.2016
Názov VZN - 04-2016 ZOS
9.12.2015
VZN - 03-2015 o dani z nehnutelnosti na rok 2016
Detail dokumentu
Dátum 9.12.2015
Názov VZN - 03-2015 o dani z nehnutelnosti na rok 2016
27.5.2015
VZN - 01-2015 dodatok c. 1 o docasnom obmedzeni alebo zakaze uzivania pitnej vody v case jej nedostatku a o spôsobe nahradneho zasobovania vodou
Detail dokumentu
Dátum 27.5.2015
Názov VZN - 01-2015 dodatok c. 1 o docasnom obmedzeni alebo zakaze uzivania pitnej vody v case jej nedostatku a o spôsobe nahradneho zasobovania vodou
27.5.2015
VZN - 02-2015 o urceni vysky prispevku v zariadeni skol. stravovania
Detail dokumentu
Dátum 27.5.2015
Názov VZN - 02-2015 o urceni vysky prispevku v zariadeni skol. stravovania
5.11.2014
VZN - 31-2014 o dani z nehnutelnosti na rok 2015
Detail dokumentu
Dátum 5.11.2014
Názov VZN - 31-2014 o dani z nehnutelnosti na rok 2015
5.11.2014
VZN - 32-2014 o urceni vysky prispevku na ciastocnu uhradu nakladov v SKD
Detail dokumentu
Dátum 5.11.2014
Názov VZN - 32-2014 o urceni vysky prispevku na ciastocnu uhradu nakladov v SKD
11.12.2013
VZN - 29-2013 o dani z nehnutelnosti na rok 2014[1]
Detail dokumentu
Dátum 11.12.2013
Názov VZN - 29-2013 o dani z nehnutelnosti na rok 2014[1]
11.12.2013
VZN - 30-2013 o docasnom obmedzeni uzivania pitnej vody[1]
Detail dokumentu
Dátum 11.12.2013
Názov VZN - 30-2013 o docasnom obmedzeni uzivania pitnej vody[1]
17.4.2013
VZN - 28-2013 o vyske dotacie na prevadzku a mzdy sk. zariadenia
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2013
Názov VZN - 28-2013 o vyske dotacie na prevadzku a mzdy sk. zariadenia
20.12.2012
VZN - 28-2012 priloha c.1
Detail dokumentu
Dátum 20.12.2012
Názov VZN - 28-2012 priloha c.1
12.12.2012
VZN - 23-2012 Zasady hospodarenia s financnymi prostriedkami Obce Predmier
Detail dokumentu
Dátum 12.12.2012
Názov VZN - 23-2012 Zasady hospodarenia s financnymi prostriedkami Obce Predmier
12.12.2012
VZN - 24-2012 dan z ubytovania
Detail dokumentu
Dátum 12.12.2012
Názov VZN - 24-2012 dan z ubytovania
12.12.2012
VZN -25-2012 o dani za psa a uziv. verej . priestr
Detail dokumentu
Dátum 12.12.2012
Názov VZN -25-2012 o dani za psa a uziv. verej . priestr
12.12.2012
VZN - 26-2012 o dani za predajne automaty a nevyherne hracie pristroje
Detail dokumentu
Dátum 12.12.2012
Názov VZN - 26-2012 o dani za predajne automaty a nevyherne hracie pristroje
12.12.2012
VZN - 27-2012 o dani z nehnutelnosti na rok 2013
Detail dokumentu
Dátum 12.12.2012
Názov VZN - 27-2012 o dani z nehnutelnosti na rok 2013