slider_table
 • 32/slider/4ecfd_1d3aebc7c00bdefd93a0bd3233588a85.jpg
 • 32/slider/4ecfd_3a70f2e1dc8cfddb0c063059cd6bb755.jpg
 • 32/slider/4ecfd_6f9f9eb5ca00d9c6fa9e1a118ca633fa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_7f6ec36cb7d7d99248c5d1c60e95e488.jpg
 • 32/slider/4ecfd_8fe357cdd93503962a319510e21405b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_9de9e0140d75760dd7842901ef6402a5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_029aee905e68e9836c6b52f0d16081ae.jpg
 • 32/slider/4ecfd_74c4463b3f51fe48f0e7a5f5fb5d1bba.jpg
 • 32/slider/4ecfd_79a6096f7b4c2150e025adbdf6761891.jpg
 • 32/slider/4ecfd_81b42422cc06fe7e37f0564e434388b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_160d9e74b45c9ca27a384925f946bf34.jpg
 • 32/slider/4ecfd_167a1208bfafdaa450815e5d60f94277.jpg
 • 32/slider/4ecfd_879ad6d205c84541d6dceab6938af93d.jpg
 • 32/slider/4ecfd_978f77dcc973d7eb2d89c0948814e6f5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_18063b90ddfbe1688a9ad08929304b22.jpg
 • 32/slider/4ecfd_472548cab9966d1463c293651b0710aa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_aab6d212b2cb80fdd502b875e2632030.jpg
 • 32/slider/4ecfd_b74e86de7b9af83cd222e1b363a00520.jpg
 • 32/slider/4ecfd_d24462166bd4e8e54f04ad42ba214c3e.jpg
 • 32/slider/4ecfd_e46069b029918729819e049ffc320175.jpg
 • 32/slider/9bba8_ed7ce06c91876d5f2b27562b4520303b.jpg
 • 32/slider/9bba8_f3a855d21f4fe4aeb766ad9552259047.jpg
 • 32/slider/9bba8_f6077aab445e8994c76cb4fa57ff4b0b.jpg
 • 32/slider/9bba8_fed3437d1a1ceb8fa2e47c8f223397cb.jpg
 • 32/slider/9bba8_ffb81d749a79266322acadda2784ac82.jpg
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
10.10.2023
Novostavba RD, inž. siete, studňa, žumpa a spevnené plochy - M. Kubica /verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.10.2023
Dátum zvesenia 25.10.2023
Názov Novostavba RD, inž. siete, studňa, žumpa a spevnené plochy - M. Kubica /verejná vyhláška
2.10.2023
Oznámenie o vzdaní sa mandátu.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.10.2023
Názov Oznámenie o vzdaní sa mandátu.
2.10.2023
Zápisnica okrsok č.2
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.10.2023
Názov Zápisnica okrsok č.2
Popis Zápisnica - parlamentné voľby 2023
2.10.2023
Zápisnica okrsok č.1
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.10.2023
Názov Zápisnica okrsok č.1
Popis Zápisnica - parlamentné voľby 2023
4.9.2023
Program hosp. a sociálneho rozvoja mesta Bytča na roky 2023+, ozn. o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.9.2023
Dátum zvesenia 19.9.2023
Názov Program hosp. a sociálneho rozvoja mesta Bytča na roky 2023+, ozn. o strategickom dokumente
25.8.2023
SP -P1582-Predmier preložka VN vzdušnej l.č. 100 Dhollandia Central Europe - verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.8.2023
Dátum zvesenia 9.9.2023
Názov SP -P1582-Predmier preložka VN vzdušnej l.č. 100 Dhollandia Central Europe - verejná vyhláška
23.8.2023
Styková križovatka na ceste I/61, Oznámenie o začatí územ. konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.8.2023
Dátum zvesenia 7.9.2023
Názov Styková križovatka na ceste I/61, Oznámenie o začatí územ. konania
18.8.2023
Rozhodnutie o zmene UR č. 114282019-412782019-OSP-DB zo dňa 18.09.2019
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.8.2023
Dátum zvesenia 2.9.2023
Názov Rozhodnutie o zmene UR č. 114282019-412782019-OSP-DB zo dňa 18.09.2019
1.8.2023
Marek Kubica - UR
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.8.2023
Dátum zvesenia 17.8.2023
Názov Marek Kubica - UR
28.7.2023
ABC Building, s.r.o. - UR
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.7.2023
Dátum zvesenia 14.8.2023
Názov ABC Building, s.r.o. - UR
11.7.2023
Rozhodnutie - zmena v užívaní stavby
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.7.2023
Dátum zvesenia 27.7.2023
Názov Rozhodnutie - zmena v užívaní stavby
11.7.2023
UR - "1621-Predmier-Obec: Úprava NN siete"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.7.2023
Dátum zvesenia 27.7.2023
Názov UR - "1621-Predmier-Obec: Úprava NN siete"
26.6.2023
Novostavba RD, garáž, inž. siete, studňa, žumpa a spev. plochy, KNC č. 2410-verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.6.2023
Dátum zvesenia 12.7.2023
Názov Novostavba RD, garáž, inž. siete, studňa, žumpa a spev. plochy, KNC č. 2410-verejná vyhláška
26.6.2023
P1582-Predmier preložka VN vzdušnej i.č. 100 Dhollandia - verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.6.2023
Dátum zvesenia 12.7.2023
Názov P1582-Predmier preložka VN vzdušnej i.č. 100 Dhollandia - verejná vyhláška
22.6.2023
Pozvánka na OZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.6.2023
Dátum zvesenia 27.6.2023
Názov Pozvánka na OZ
12.6.2023
Voľby do NR SR 2023 - Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.6.2023
Názov Voľby do NR SR 2023 - Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený
29.5.2023
Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 2. polrok 2023 - návrh
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.5.2023
Dátum zvesenia 30.6.2023
Názov Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 2. polrok 2023 - návrh
29.5.2023
VZN 02/2023 o dani za ubytovanie - návrh
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.5.2023
Dátum zvesenia 13.6.2023
Názov VZN 02/2023 o dani za ubytovanie - návrh
26.5.2023
Záverečný účet 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.5.2023
Dátum zvesenia 12.6.2023
Názov Záverečný účet 2022
18.5.2023
" 16021 - Predmier - Obec: Úprava NN siete " - verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.5.2023
Dátum zvesenia 2.6.2023
Názov " 16021 - Predmier - Obec: Úprava NN siete " - verejná vyhláška