slider_table
 • 32/slider/4ecfd_1d3aebc7c00bdefd93a0bd3233588a85.jpg
 • 32/slider/4ecfd_3a70f2e1dc8cfddb0c063059cd6bb755.jpg
 • 32/slider/4ecfd_6f9f9eb5ca00d9c6fa9e1a118ca633fa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_7f6ec36cb7d7d99248c5d1c60e95e488.jpg
 • 32/slider/4ecfd_8fe357cdd93503962a319510e21405b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_9de9e0140d75760dd7842901ef6402a5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_029aee905e68e9836c6b52f0d16081ae.jpg
 • 32/slider/4ecfd_74c4463b3f51fe48f0e7a5f5fb5d1bba.jpg
 • 32/slider/4ecfd_79a6096f7b4c2150e025adbdf6761891.jpg
 • 32/slider/4ecfd_81b42422cc06fe7e37f0564e434388b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_160d9e74b45c9ca27a384925f946bf34.jpg
 • 32/slider/4ecfd_167a1208bfafdaa450815e5d60f94277.jpg
 • 32/slider/4ecfd_879ad6d205c84541d6dceab6938af93d.jpg
 • 32/slider/4ecfd_978f77dcc973d7eb2d89c0948814e6f5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_18063b90ddfbe1688a9ad08929304b22.jpg
 • 32/slider/4ecfd_472548cab9966d1463c293651b0710aa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_aab6d212b2cb80fdd502b875e2632030.jpg
 • 32/slider/4ecfd_b74e86de7b9af83cd222e1b363a00520.jpg
 • 32/slider/4ecfd_d24462166bd4e8e54f04ad42ba214c3e.jpg
 • 32/slider/4ecfd_e46069b029918729819e049ffc320175.jpg
 • 32/slider/9bba8_ed7ce06c91876d5f2b27562b4520303b.jpg
 • 32/slider/9bba8_f3a855d21f4fe4aeb766ad9552259047.jpg
 • 32/slider/9bba8_f6077aab445e8994c76cb4fa57ff4b0b.jpg
 • 32/slider/9bba8_fed3437d1a1ceb8fa2e47c8f223397cb.jpg
 • 32/slider/9bba8_ffb81d749a79266322acadda2784ac82.jpg
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
7.12.2023
Oznámenie o uložení zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.12.2023
Dátum zvesenia 25.12.2023
Názov Oznámenie o uložení zásielky
6.12.2023
SP - Marek Kubica - verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2023
Dátum zvesenia 21.12.2023
Názov SP - Marek Kubica - verejná vyhláška
6.12.2023
Pozvánka na OZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2023
Názov Pozvánka na OZ
23.11.2023
Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 1. polrok 2024 - návrh
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.11.2023
Názov Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 1. polrok 2024 - návrh
23.11.2023
Zrušenie TP
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.11.2023
Názov Zrušenie TP
23.11.2023
Návrh rozpočtu obce na roky 2024 - 2026
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.11.2023
Dátum zvesenia 8.12.2023
Názov Návrh rozpočtu obce na roky 2024 - 2026
23.11.2023
VZN 06/2023 o prevádzkovom poriadku pohrebiska - návrh
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.11.2023
Dátum zvesenia 8.12.2023
Názov VZN 06/2023 o prevádzkovom poriadku pohrebiska - návrh
23.11.2023
VZN 05/2023 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o určení sumy úhrady, o spôsobe určenia úhrady a platenia úhrady za sociálne služby v ZPS Predmier - návrh
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.11.2023
Názov VZN 05/2023 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o určení sumy úhrady, o spôsobe určenia úhrady a platenia úhrady za sociálne služby v ZPS Predmier - návrh
23.11.2023
VZN 04/2023 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o určení sumy úhrady, o spôsobe určenia úhrady a platenia úhrady za sociálne služby v ZOS Predmier - návrh
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.11.2023
Názov VZN 04/2023 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o určení sumy úhrady, o spôsobe určenia úhrady a platenia úhrady za sociálne služby v ZOS Predmier - návrh
23.11.2023
VZN 03/2023 o dani z nehnuteľností na rok 2024 - návrh
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.11.2023
Názov VZN 03/2023 o dani z nehnuteľností na rok 2024 - návrh
23.11.2023
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Predmier - návrh
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.11.2023
Názov Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Predmier - návrh
22.11.2023
Zverejnenie zámeru bezodplatného nadobudnutia nehnuteľného majetku
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.11.2023
Názov Zverejnenie zámeru bezodplatného nadobudnutia nehnuteľného majetku
21.11.2023
Zverejnenie zámeru zriadenia vecného bremena
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.11.2023
Názov Zverejnenie zámeru zriadenia vecného bremena
9.11.2023
Vážská cyklodopravná trasa-úsek Žilina-Bytča-hranica ŽSK TSK (Považská Bystrica)Hranica ŽSK TSK-Bytča
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.11.2023
Dátum zvesenia 24.11.2023
Názov Vážská cyklodopravná trasa-úsek Žilina-Bytča-hranica ŽSK TSK (Považská Bystrica)Hranica ŽSK TSK-Bytča
7.11.2023
Ozn. o strategickom dokumente "Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu obce Maršová-Rašov"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.11.2023
Dátum zvesenia 22.11.2023
Názov Ozn. o strategickom dokumente "Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu obce Maršová-Rašov"
30.10.2023
Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu dreviny
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.10.2023
Názov Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu dreviny
25.10.2023
Pozvánka na OZ 30.10.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.10.2023
Názov Pozvánka na OZ 30.10.2023
19.10.2023
Oznámenie o začatí konania - Predmier , Bytové domy, Drevina, novostavba - SO 18, SO 11
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.10.2023
Dátum zvesenia 3.11.2023
Názov Oznámenie o začatí konania - Predmier , Bytové domy, Drevina, novostavba - SO 18, SO 11
19.10.2023
Styková križovatka na ceste I/61, Územné rozhodnutie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.10.2023
Dátum zvesenia 3.11.2023
Názov Styková križovatka na ceste I/61, Územné rozhodnutie
12.10.2023
Zverejnenie zámeru zriadiť vecné bremeno, prípadne predaj nehnuteľnosti s vecným bremenom
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.10.2023
Dátum zvesenia 27.10.2023
Názov Zverejnenie zámeru zriadiť vecné bremeno, prípadne predaj nehnuteľnosti s vecným bremenom