slider_table
 • 32/slider/4ecfd_1d3aebc7c00bdefd93a0bd3233588a85.jpg
 • 32/slider/4ecfd_3a70f2e1dc8cfddb0c063059cd6bb755.jpg
 • 32/slider/4ecfd_6f9f9eb5ca00d9c6fa9e1a118ca633fa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_7f6ec36cb7d7d99248c5d1c60e95e488.jpg
 • 32/slider/4ecfd_8fe357cdd93503962a319510e21405b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_9de9e0140d75760dd7842901ef6402a5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_029aee905e68e9836c6b52f0d16081ae.jpg
 • 32/slider/4ecfd_74c4463b3f51fe48f0e7a5f5fb5d1bba.jpg
 • 32/slider/4ecfd_79a6096f7b4c2150e025adbdf6761891.jpg
 • 32/slider/4ecfd_81b42422cc06fe7e37f0564e434388b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_160d9e74b45c9ca27a384925f946bf34.jpg
 • 32/slider/4ecfd_167a1208bfafdaa450815e5d60f94277.jpg
 • 32/slider/4ecfd_879ad6d205c84541d6dceab6938af93d.jpg
 • 32/slider/4ecfd_978f77dcc973d7eb2d89c0948814e6f5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_18063b90ddfbe1688a9ad08929304b22.jpg
 • 32/slider/4ecfd_472548cab9966d1463c293651b0710aa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_aab6d212b2cb80fdd502b875e2632030.jpg
 • 32/slider/4ecfd_b74e86de7b9af83cd222e1b363a00520.jpg
 • 32/slider/4ecfd_d24462166bd4e8e54f04ad42ba214c3e.jpg
 • 32/slider/4ecfd_e46069b029918729819e049ffc320175.jpg
 • 32/slider/9bba8_ed7ce06c91876d5f2b27562b4520303b.jpg
 • 32/slider/9bba8_f3a855d21f4fe4aeb766ad9552259047.jpg
 • 32/slider/9bba8_f6077aab445e8994c76cb4fa57ff4b0b.jpg
 • 32/slider/9bba8_fed3437d1a1ceb8fa2e47c8f223397cb.jpg
 • 32/slider/9bba8_ffb81d749a79266322acadda2784ac82.jpg
Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
28.11.2022
Dodatok k VZN 3/2019 Poskytovanie sociálnych služieb - návrh
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.11.2022
Dátum zvesenia 13.12.2022
Názov Dodatok k VZN 3/2019 Poskytovanie sociálnych služieb - návrh
28.11.2022
VZN o určení výšky príspevku v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Predmier - návrh
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.11.2022
Dátum zvesenia 13.12.2022
Názov VZN o určení výšky príspevku v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Predmier - návrh
Popis VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3 / 2022 o určení výšky príspevku v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Predmier - návrh
28.11.2022
VZN 02/2022 o dani z nehnuteľností na rok 2023 - návrh
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.11.2022
Dátum zvesenia 13.12.2022
Názov VZN 02/2022 o dani z nehnuteľností na rok 2023 - návrh
16.11.2022
Obecné zastupiteľstvo
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.11.2022
Dátum zvesenia 24.11.2022
Názov Obecné zastupiteľstvo
10.11.2022
Referendum 21.01.2023 - Volebné okrsky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.11.2022
Dátum zvesenia 10.11.2022
Názov Referendum 21.01.2023 - Volebné okrsky
2.11.2022
Bytča-Komplexná rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7701
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.11.2022
Dátum zvesenia 18.11.2022
Názov Bytča-Komplexná rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7701
26.10.2022
Bytča - Komplexná rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7701 TR Hričov - TR Bytča
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.10.2022
Dátum zvesenia 11.11.2022
Názov Bytča - Komplexná rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7701 TR Hričov - TR Bytča
18.10.2022
VZN o určení výšky príspevku a spôsobejeho platby na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Predmier
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.10.2022
Dátum zvesenia 3.11.2022
Názov VZN o určení výšky príspevku a spôsobejeho platby na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Predmier
Prílohy
52b28_VZN.pdf
12.10.2022
NKÚ hospodárenie s verejnými prostriedkami
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.10.2022
Dátum zvesenia 12.10.2022
Názov NKÚ hospodárenie s verejnými prostriedkami
Popis http://mumap.nkusr.sk/
12.10.2022
Zmeny a Doplnky č. 1 ÚPN-O Hvozdnica
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.10.2022
Dátum zvesenia 27.10.2022
Názov Zmeny a Doplnky č. 1 ÚPN-O Hvozdnica
11.10.2022
Pozvánka na OZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.10.2022
Dátum zvesenia 18.10.2022
Názov Pozvánka na OZ
29.9.2022
Oznámenie o začatí konania - zásah do biotopu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.9.2022
Dátum zvesenia 17.10.2022
Názov Oznámenie o začatí konania - zásah do biotopu
27.9.2022
O výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.9.2022
Dátum zvesenia 13.10.2022
Názov O výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
Prílohy
9d59e_pdfVZN.pdf
27.9.2022
Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu dreviny
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.9.2022
Dátum zvesenia 5.10.2022
Názov Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu dreviny
27.9.2022
Hody - organizačné pokyny
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.9.2022
Dátum zvesenia 17.10.2022
Názov Hody - organizačné pokyny
16.9.2022
Výberové konanie na odsadenie funkcie riaditeľa
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.9.2022
Dátum zvesenia 3.10.2022
Názov Výberové konanie na odsadenie funkcie riaditeľa
Popis OBEC PREDMIER vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Predmier 452 Požadované kvalifikačné predpoklady: - odborná a pedagogická spôsobilosť - minimálne 5 rokov pedagogickej praxe, - občianska a morálna bezúhonnosť, - riadiace a organizačné schopnosti, zodpovednosť a spoľahlivosť. Prihlášku do výberového konania spolu s priloženými dokladmi žiadame zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do: 03. októbra 2022 do 12:00 hod. na adresu: Obecný úrad Predmier 013 51 Predmier 169 Obálku označte heslom: „Výberové konanie MŠ – neotvárať“ Bližšie informácie: Obecný úrad Predmier, 041/557 3181, 0905 891 105 www.predmier.sk, obecnyurad@predmier.sk
9.9.2022
Uloženie zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.9.2022
Dátum zvesenia 26.9.2022
Názov Uloženie zásielky
25.8.2022
Africký mor
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.8.2022
Dátum zvesenia 25.9.2022
Názov Africký mor
11.8.2022
"Výrobno - skladová hala, Expanzia IV A - zmena vo výstavbe a prevádzke" - výzva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.8.2022
Dátum zvesenia 18.8.2022
Názov "Výrobno - skladová hala, Expanzia IV A - zmena vo výstavbe a prevádzke" - výzva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia
20.7.2022
Prístupová komunikácia v obci Predmier -rekonštrukcia / SP
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.7.2022
Dátum zvesenia 5.8.2022
Názov Prístupová komunikácia v obci Predmier -rekonštrukcia / SP